OV 30 SPEED

Vyrovnávací hmoty

379 Kč / 25 kg / BC0 180 25 40 J0VDoporučená cena vč. DPH

Pro rychlé zhotovování sdružených (kontaktovaných) a plovoucích pochůzných potěrů ve vnitřním a především vnějším prostředí. Pro spádové plochy (terasy, balkony) tam, kde jsou požadavky na značnou rozdílnost vrstvy a především na rychlé vyzrávání u úbytek zbytkové vlhkosti při aplikacích za ztížených klimatických podmínek. Doporučená tloušťka nanášené vrstvy je 5 – 100 mm.

Orientační spotřeba 20 kg / m2 (10 mm)
Velikost balení 25 kg
Množství na paletě 1 200 kg
Záměsová voda na kg 0,1 - 0,12 l
Záměsová voda na balení 3,5 - 3 l
Skladovatelnost 6 měsíců
Pevnost v tlaku min. 40 Mpa
Možnost lepení po 24 hodinách
Pochůznost po 3 - 4 hodinách
Zrnitost 0-4 mm
Zpracovatelnost 30 minut
Oblast/prostor použití

výrobek určený na podlahy, výrobek lze použít i na podlahové vytápění

Další vlastnosti

vodovzdorný výrobek, výrobek odolný vůči chemikáliím, vysoce mechanicky odolný výrobek

Síť prodejců

Úvod > Produkty > Vyrovnávací hmoty > OV 30 SPEED