OV 30 SPEED

Vyrovnávacie hmoty

14,30 EUR / 25 kg / BC0 180 25 40 J0VOdporúčaná cena vrátane DPH

Pre rýchle zhotovovanie združených (pripojených) a plávajúcich pochôdznych poterov vo vnútornom a predovšetkým vonkajšom prostredí. Pre spádové plochy (terasy, balkóny) tam, kde sú požiadavky na značnú rozdielnosť vrstvy a predovšetkým na rýchle zretie a úbytok zostatkovej vlhkosti pri aplikáciách v sťažených klimatických podmienkach. Doporučená hrúbka nanášanej vrstvy je 5 – 100 mm.

Orientačná spotreba 20 kg / m2 (10 mm)
Veľkosť balenia 25 kg
Množstvo na palete 1 200 kg
Zámesová voda na kg 0,1-0,12 l
Zámesová voda na balenie 3,5-3 l
Skladovateľnosť 6 mesiacov
Pevnosť v tlaku min.40 MPa
Možnosť lepenia po 24 hodinách
Pochôdznosť po 3 - 4 hodinách
Zrnitosť 0-4 mm
Spracovateľnosť 30 minút
Oblasť/priestor použitia

výrobok určený na podlahu, výrobok použiteľný aj na podlahové vykurovanie

Ďalšie vlastnosti

vodovzdorný výrobok, výrobok odolný voči chemikáliám

Sieť predajcov

Úvod > Produkty > Vyrovnávacie hmoty > OV 30 SPEED