OV 30

Vyrovnávacie hmoty

7,50 EUR / 25 kg / BC0 080 25 40 J0VOdporúčaná cena vrátane DPH

Pre ručné zhotovovanie združených (pripojených) a plávajúcich pochôdznych poterov vo vnútornom a predovšetkým vo vonkajšom prostredí pre spádové plochy (terasy, balkóny), tam kde sú požiadavky na značnú rozdielnosť vrstvy. Doporučená hrúbka nanášanej vrstvy je 5 -100 mm.

Orientačná spotreba 20 kg/ m2 (10 mm)
Veľkosť balenia 25 kg
Množstvo na palete 1 200 kg
Zámesová voda na kg 0,1-0,12 l
Zámesová voda na balenie 2,5-3 l
Skladovateľnosť 12 mesiacov
Pevnosť v tlaku min.30 MPa
Možnosť lepenia min. po14 dnech
Pochôdznosť min. 3 dny
Zrnitosť 0-4 mm
Spracovateľnosť 1 hodina
Oblasť/priestor použitia

výrobok určený na podlahu, výrobok použiteľný aj na podlahové vykurovanie

Ďalšie vlastnosti

vodovzdorný výrobok

Sieť predajcov

Úvod > Produkty > Vyrovnávacie hmoty > OV 30