OV 40

Vyrovnávacie hmoty

15,00 EUR / 25 kg / BC0 070 25 20 J0VOdporúčaná cena vrátane DPH

Ručné zhotovovanie združených (pripojených) pochôdznych poterov a ich opravy vo vnútornom a predovšetkým vo vonkajšom prostredí pre spádové plochy (balkóny), tam kde sú požiadavky na značnou rozdielnosť vrstvy. Aplikuje sa na pevné, suché a čisté podklady napenetrované náterom PE 202. Doporučená hrúbka nanášanej vrstvy je 3-50 mm. Mrazuvzdorný, odolný proti chemickým rozmrazovacím látkam.

Orientačná spotreba 20 kg/m2 (10 mm)
Veľkosť balenia 25 kg
Množstvo na palete 1 200 kg
Zámesová voda na kg 0,9-0,12 l
Zámesová voda na balenie 2,2-3 l
Skladovateľnosť 12 mesiacov
Pevnosť v tlaku min. 40 MPa
Pochôdznosť po 3 dnech
Zrnitosť 0-2 mm
Spracovateľnosť 45 minút
Oblasť/priestor použitia

výrobok určený na podlahu, výrobok použiteľný aj na podlahové vykurovanie

Ďalšie vlastnosti

vodovzdorný výrobok, mrazuvzdorný výrobok, výrobok odolný voči tlakovej vode

Sieť predajcov

Úvod > Produkty > Vyrovnávacie hmoty > OV 40