Série Prázdné místo - duplikát - duplikát - duplikát