LASSELSBERGER je nejlepším výrobcem stavebnin roku 2017

LASSELSBERGER je nejlepším výrobcem stavebnin roku 2017

10.10.2018

Společnost LASSELSBERGER, s.r.o. zvítězila v soutěži Nejlepší výrobce stavebnin roku 2017, v kategorii firem s počtem zaměstnanců nad 300. Ocenění převzali 3. října 2018 v pražské Betlémské kapli výrobní ředitel, Václav Růžička, a ekonomický ředitel, Vladimír Buzický. Ocenění potvrzuje pozici lídra trhu ve výrobě stavebních materiálů, důvěru zákazníků k výrobkům RAKO, a především velký respekt k dobře odvedené práci zaměstnanců.

Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, ÚRS PRAHA, a.s, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Hlavním posláním soutěže je prezentovat důležitou složku stavebnictví – výrobu stavebních hmot a materiálů. Má zviditelnit a prezentovat výrobní firmy, provozy a závody průmyslu stavebních hmot v České republice, jejich progresivní a kvalitní výrobky pro stavebnictví a ukázat odborné i laické veřejnosti, že výroba stavebnin je ohleduplná k životnímu prostředí, šetrná, a přitom moderní a energeticky úsporná. Navíc přináší na trh nové, esteticky i technicky dokonalejší výrobky. 

Výroba stavebnin musí umět reagovat na požadavky současné doby, jako digitalizovat výrobní technologie, přispět k co nejvyšší dosažitelné kvalitě života pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro život generací budoucích. To byla také kritéria, jež posuzovala odborná porota u přihlášených závodů.