Nejlepší výrobce stavebnin roku 2018

Nejlepší výrobce stavebnin roku 2018

2.10.2019

Letos se konal již 12. ročník soutěže Nejlepší výrobce stavebnin.

Diplom za umístění v užší nominaci soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2018 převzali v kategorii firem s počtem zaměstnanců nad 300 za společnost LASSELSBERGER, s. r. o. výrobní ředitel Ing. Václav Růžička a ekonomický ředitel Ing. Vladimír Buzický.

Jejími vypisovateli jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Soutěž je určena pro všechny výrobce stavebních hmot a materiálů působící na území České republiky, jejichž výrobní zařízení splňují současné trendy moderní průmyslové výroby a které cílí na kvalitu vyráběných stavebnin.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích: v kategorii firem s počtem do 300 pracovníků a v kategorii firem s počtem nad 300 pracovníků.

Odborná porota posuzovala přihlášené závody a provozy průmyslu výroby stavebnin zejména podle dosahované kvality, ekonomické úspěšnosti, silné pozice na trhu, energetické náročnosti výroby, zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství, zavádění systémů řízení jakosti výroby, investic do výrobního zařízení v posledních třech letech, dosažené produktivity a zaměstnanosti.

Slavnostní setkání firem, při kterém byla předána ocenění nominovaným firmám, se uskutečnilo 25. září 2019 v krásném prostředí benediktinského Emauzského kláštera v Praze.

Představitelé firem v krátkých prezentacích demonstrovali výsledky a úspěchy svých podniků, výrobky, novinky sortimentu, investiční rozvoj i cíle, kterých chtějí ve svém rozvoji dosáhnout.

Děkuji… patří také všem zaměstnancům za dobře vykonanou práci, díky Vám jsme toto ocenění získali.