Obkladači ocenili RAKO workshop pro profesionály

Obkladači ocenili RAKO workshop pro profesionály

10.12.2018

Dvoudenní setkání profesionálních obkladačů uspořádala na konci roku společnost LASSELSBERGER, s.r.o. Školení zaměřené na získání dalších dovedností v oboru obkládání je ukázkovým příkladem péče výrobce o profesionální obkladače. Účast na 2denním školení na téma pokládka keramických obkladů přijalo 60 obkladačů. Školení proběhlo v Plzni, Brně na konci prosince 2018 a v Praze se bude konat začátkem ledna 2019 pod vedením zkušených obkladačů a školitelů RAKO, pánů Tomáše Heřmana, Tomáše Lindauera a Martina Lukeše.

V letošním roce jsme díky moderním technologiím opět rozšířili, respektive zvětšili, formátovou škálu velkoformátových obkladů. Úplnou novinkou jsou pak dlaždice 2 cm tloušťky pro exteriérové aplikace. Naším cílem je, aby špičkové obklady byly kvalitně použité v praxi. Proto se neustále snažíme školit i obkladače, aby provedení jak velkých formátů, tak 2 cm dlaždic bylo bezchybné.
Obkladači ocenili nejen praktická školení na téma pokládka velkých formátů obkladů, stavební chemie, časté chyby při pokládce atd. Jiří Zikmund, obkladač dodal: „Nejvíc jsem uvítal pokládku velkých formátů podle návrhu v praxi. Seznámíme se s moderním pracovním nářadím, vyzkoušíme si pod profesionálním dozorem a s dobře míněnými radami našich školitelů jak obkládat velké formáty keramických obkladů nebo 2 cm dlaždic na terče. Obkladačů, řemeslníků si lidé váží za kvalitně odvedenou práci. Proto je dobré se stále zdokonalovat, stejně jako se vylepšuje a rozšiřuje nabídka obkladů. Ruku v ruce s tím jdou i vyšší nároky zákazníka na odvedenou práci, která musí být z naší strany perfektní. Ceníme si, že nás RAKO přizvalo, člověk se musí stále učit.“

Tento workshop navštívili také zástupci Cechu obkladačů ČR a potvrdili správný směr společnosti LASSELSBERGER.

PhDr. Eduard Justa, člen revizní komise Cechu obkladačů akci komentuje:

„Obkladači jen neseděli a neposlouchali, ale především měli možnost získat praktické dovednosti. Možnost, aby si každý vyzkoušel práci s velkoformátovými obklady je správný model, vyzkoušet si práci s novým materiálem a novým nářadím, které je nezbytné pro tuto práci. Svoje zkušenosti nyní mohou aplikovat ve svých zakázkách. Workshop také přispěl k vytvoření vazeb nejen s výrobcem, ale také mezi účastníky, protože pro ně to byla silná motivace. Workshop naznačil i směr obsahového zaměření dalších setkání.“

Podívejte se na krátké video z workshopu.