SOU elektrotechnické v Plzni dostalo 1600 m² obkladů od firmy LASSELSBERGER

SOU elektrotechnické v Plzni dostalo 1600 m² obkladů od firmy LASSELSBERGER

8.10.2019

Materiál škola získala díky memorandu o spolupráci, které v letošním roce nově uzavřel Plzeňský kraj se společností LASSELSBERGER, s.r.o.

Keramické obklady a dlažby v hodnotě 300 tisíc korun obdrželo zdarma Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni na rekonstrukci sociálních zařízení. 

Musím přiznat, že s nápadem na uzavření memoranda o spolupráci, díky kterému objekty škol získají materiál v hodnotě 300 tisíc korun, přišel jednatel společnosti Roman Blažíček. Jsem za to moc ráda, protože je to příklad toho, jak by spolupráce mezi krajem a firmami, které zde působí, měla fungovat. Věřím, že tento první realizovaný projekt je jen začátek spolupráce do budoucna," uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast investic a majetku Marcela Krejsová. Spolupráci se společností si pochvalovala i náměstkyně pro oblast školství Ivana Bartošová, která zmínila i nutnost zlepšení propojení škol s konkrétními firmami v oblasti vzdělávání žáků na praktické úrovni.

Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni nabízí absolventům základních škol úplné střední odborné vzdělání ve studijních oborech slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky, automatizace, telekomunikace a informační technologie, zakončených maturitní zkouškou. Absolventům učebních oborů nabízí výuční list a rozšiřující nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou.

Škola čerpá poznatky jak z výměnné praxe žáků v zahraničí, tak z bohaté spolupráce s budoucími zaměstnavateli žáků, k těm patří i společnost LASSELSBERGER, s.r.o. Ta darovala škole v rámci memoranda s Plzeňským krajem keramické obklady RAKO v hodnotě 300 tisíc korun na rekonstrukci komplexu tělocvičen a sociálních zařízení.

Impulsem pro rekonstrukci byly již nevyhovující tělocvičny vybudované v šedesátých letech. Rekonstrukce sportovního komplexu včetně sociálního zázemí začala v roce 2016.  Výstavba, opravy tělocvičen probíhaly v letech 2017, 2018 a v letošním roce 2019 byly dokončeny šatny a sprchy. V příštím roce bychom rádi modernizovali sociální zařízení v domově mládeže,“ shrnuje k modernizaci objektu ředitel, Ing. Jaroslav Černý a dodává. „Na škole studuje 855 studentů, ti samozřejmě nové prostory chválí a oceňují moderní změny studijního prostředí.“