Tip na výlet: výstava „Poklady v českých keramických obkladech“

Tip na výlet: výstava „Poklady v českých keramických obkladech“

25.7.2018

Údolí řeky Střely a okolí plaského kláštera láká výletníky svou malebností, specifické prostory někdejšího pivovaru jim poskytnou zázemí i poznání. V Centru stavitelského dědictví naleznete jedinečnou výstavu věnovanou tradici českých keramických obkladů. Výstava s názvem „Poklady v českých keramických obkladech“ potrvá do konce října 2018. Vznikla v přímé spolupráci se společností LASSELSBERGER, s.r.o., značka RAKO je partnerem této výstavy.

Výstava Poklady v českých keramických obkladech ukazuje vývoj keramických obkládaček a dlaždic na produkci tří významných českých továren – v Rakovníku, Chlumčanech a Horní Bříze. Návštěvník má možnost seznámit se s výrobními procesy a technikami v minulosti, ale i s dobovými módními trendy a dalšími vlivy, které se odrážely v designu keramických obkladů. Nejstarším vystaveným exponátem je raně gotická dlažba, která se našla právě v Plasích při archeologickém výzkumu zdejšího cisterciáckého kláštera.  

Autoři výstavy pamatují i na dětské návštěvníky. Ti si v tzv. kreativních zónách mohou vyzkoušet svou zručnost a nápaditost při tvoření různých mozaik a tangramů. Centrum stavitelského dědictví Plasy Národního technického muzea otevřelo v březnu návštěvníkům druhou sezónu.

Poklady v českých keramických obkladech, do 31. 10. 2018

Adresa: Centrum stavitelského dědictví Plasy, areál kláštera (býv. pivovar a hospodářský dvůr), Pivovarská 5, 331 01 Plasy

Otevřeno: 

v březnu, dubnu, říjnu a listopadu o sobotách a nedělích od 10:00 do 17:00

od května do září vždy úterý–neděle od 10:00 do 18:00

Základní vstupné činí 110 Kč

Více na http://muzeum-plasy.cz