Dotace EU

 •  

  Ve společnosti LASSELSBERGER, s.r.o. byla zahájena realizace následujících projektů:

 • Projekt:              Vybavení vývojového a technologického centra v závodě Chlumčany přístroji
  Program:           Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Potenciál – III.výzva
  Číslo projektu:  CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008951
  Rok ukončení:   2019

  V rámci projektu dojde rekonstrukcí nevyužité budovy k výraznému rozšíření stávajícího vývojového a technologického centra. Vzniknou nové prostory vývoje a vytvoří se centrální sklad etalonů a vývojových vzorků. Dále vzniknou nová pracovní místa, která budou vybavena novými přístroji. Proběhne také rekonstrukce stávající budovy vývoje a její propojení s novými prostorami.

  Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie.

 • Projekt:               Snížení energetické náročnosti sušení využitím odpadního tepla – Chlumčany
  Program:            Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Úspory energie - II. výzva
  Číslo projektu:    CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011256
  Rok ukončení:    2019

  Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výroby keramických obkládaček a dlaždic. Proběhne instalace fluor filtru na vyčištění spalin pecí. To umožní využít tepelnou energii spalin jako náhradu části sušícího vzduchu rozprachové sušárny na výrobu granulátu.

  Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie.                     

 • Projekt:               Snížení energetické náročnosti sušení včetně využití odpadního tepla - RAKO 3
  Program:            Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Úspory energie - I. výzva
  Číslo projektu:    CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001555
  Rok ukončení:    2018

  Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výroby keramických obkládaček a dlaždic. Proběhne instalace fluor filtru na vyčištění spalin pecí. To umožní využít tepelnou energii spalin jako náhradu části sušícího vzduchu rozprachové sušárny na výrobu granulátu. Zároveň bude realizován upgrade spalovacího systému pecí za účelem snížení měrné spotřeby výpalu.         

  Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie.                      

 • Projekt:               Vybudování vývojového centra a centra pro technologický vývoj v závodě Chlumčany
  Program:            Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Potenciál - I. výzva
  Číslo projektu:    CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0001674
  Rok ukončení:    2017

  V rámci projektu dojde rekonstrukcí nevyužité budovy k výraznému rozšíření stávajícího vývojového a technologického centra. Vzniknou nové prostory vývoje a vytvoří se centrální sklad etalonů a vývojových vzorků. Dále vzniknou nová pracovní místa, která budou vybavena novými přístroji. Proběhne také rekonstrukce stávající budovy vývoje a její propojení s novými prostorami.

  Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie.

 • Projekt:               Vybudování technologického a vývojového centra v závodě Rako3
  Program:            Operační program Podnikání a inovace – program Potenciál – Výzva III
  Číslo projektu:    CZ.1.03/4.2.00/13.01120
  Rok ukončení:    2015

  V rámci projektu dojde rekonstrukcí nevyužité budovy k výraznému rozšíření stávajícího vývojového a technologického centra. Vzniknou nové prostory vývoje a vytvoří se centrální sklad etalonů a vývojových vzorků. Dále vzniknou nová pracovní místa, která budou vybavena novými přístroji. Proběhne také rekonstrukce stávající budovy vývoje a její propojení s novými prostorami.

  Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie.