Politika kvality, ISO 9001

Politika kvality LASSELSBERGER, s.r.o.

Společnost LASSELSBERGER, s.r.o. je výrobcem a prodejcem keramických obkladových prvků s téměř stočtyřicetiletou tradicí. Dlouholeté know-how, inovativní technologie,  využívání moderních poznatků z oboru a komplexní nabídka obkladů včetně stavební chemie řadí LASSELSBERGER, s.r.o. mezi významné evropské výrobce keramických obkladových materiálů. Atraktivitu nabídky podporuje široká škála sérií značky RAKO HOME, profesionální portfolio výrobků značky RAKO OBJECT pro náročná objektová řešení a komplexnost systémových řešení z keramických obkladů doplňuje nabídka stavební chemie značky RAKO SYSTEM. Díky úzké spolupráci s našimi zákazníky a systematické analýze jejich spokojenosti jsme schopni rozpoznat jejich potřeby. Tak se dlouhodobě snažíme naplňovat jejich náročné požadavky jak na lokálním trhu, tak i ve světě.

LASSELSBERGER, s.r.o. je držitelem certifikátu systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001: 2015 a plně respektuje systém managementu hospodaření s energií (EnMS) dle požadavků normy ČSN EN ISO 50001. Společnost uplatňuje a neustále zlepšuje systém integrovaného managementu kvality a jeho efektivitu v rámci celé společnosti s cílem splnit potřeby a očekávání našich zaměstnanců, zákazníků, zainteresovaných stran, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí. K naplňování politiky kvality se společnost zavazuje dodržovat tyto principy:

 • Uspokojit zákazníky vyšší kvalitou a rychlostí dodání požadovaných produktů.
 • Trvale zlepšovat vnitropodnikové procesy, díky kterým lze eliminovat nesrovnalosti z hlediska kvality.
 • Rozhodovat na základě faktů, které průběžně sbíráme a analyzujeme.
 • Základem úspěchu je týmová práce.
 • Požadujeme, aby naši zaměstnanci měli neustále na paměti význam kvality, napomáhali realizaci špičkové kvality a absolvovali nezbytná školení.
 • Pro své zaměstnance vytváříme motivaci pro zvyšování jejich znalostí, průběžně zlepšujeme pracovní a sociální podmínky včetně péče o zdraví a bezpečnost práce, podporujeme rozvoj individuálních motivačních a vzdělávacích přístupů.
 • Neustálým zlepšováním technologií zajišťujeme, že kvalita našich produktů a procesů splňuje definované požadavky.
 • O problémech se otevřeně diskutuje a řeší za pomoci managementu, a to analýzou příčin a přijímáním účinných a trvalých opatření.
 • Naši dodavatelé významně přispívají ke spokojenosti našich zákazníků. Optimálně je zapojujeme do našich procesů, sledujeme jejich výkonnost a podporujeme je v jejich vlastním procesu zlepšování.
 • Spolupracujeme pouze s těmi dodavateli, kteří splňují zákonné předpisy a naše vnitřní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.
 • Našim zákazníkům nabízíme keramické výrobky, jež se vyznačují maximální kvalitou, užitkem, ekologickou nezávadností, a to v souladu s platnými národními i mezinárodními normami využívající systému řízení šetrného k životnímu prostředí. Dodržujeme požadavky na ochranu životního prostředí a dokladem je vydané a ověřené od externí organizace „Environmentální prohlášení o produktu“ (EPD) podle ISO 14 025 a EN 15 804.
 • Usilujeme, abychom pro zákazníky vytvořili optimální podmínky v rámci servisních služeb, oblasti poradenství a logistiky, oceňujeme jejich úlohu při budování image značky, získávání podílů na trzích.

Za pochopení a uplatňování politiky kvality na všech úrovních, závazky v jejím uskutečňování a udržování převzal management společnosti plnou zodpovědnost.

Ing. Roman Blažíček
jednatel LASSELSBERGER, s.r.o.

Politika kvality 2017.pdf

Certifikát ISO 9001_CQS 2016-2019.pdf

Certifikat QMS_EnMS_2016.pdf