Sponzoring

 • Dary, tj. příspěvky na bázi dobrovolnosti bez očekávání protislužby, a sponzorské příspěvky udělujeme pouze v souladu s interními ustanoveními,  která pro ně platí.
  Poskytujeme peněžité a věcné dary pro účely vědy a vzdělání, kultury a sportu a na sociální záležitosti. Dary poskytujeme subjektům, které jsou uznávané jako obecně prospěšné nebo jsou díky zvláštním úpravám oprávněné k přijímání darů. Dary jsou poskytovány transparentně. Účel, příjemce daru a potvrzení přijetí daru příjemcem daru jsou dokumentovány a lze je ověřit. Svými sponzorskými aktivitami podporujeme kulturu, vzdělávání, vědu a sport.

  Společnost LASSELSBERGER má stanoveny sponzorské aktivity do níže uvedených pilířů.

  • Kultura
  • Rodinné stříbro značky RAKO
  • Podporujeme dobrou věc
  • Charita - materiální pomoc obklady RAKO
  • Sport
 • Značka RAKO je partnerem významných kulturních událostí

  • RAKO je v letech 2018 a 2019 partnerem Národního technického muzea v Praze.
  • RAKO je v letech 2017 a 2018 partnerem výstavy Poklady v českých keramických obkladech v CSD Plasy.
  • Prezentaci značky naleznete v Pasáži designu České národní banky v Praze po celý rok 2018, kdy slaví RAKO 135. výročí!
  • RAKO bylo partnerem kulturního projektu Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury. Konkrétně bylo RAKO po celý rok partnerem sezóny nového cirkusu.
  • Společnost LASSELSBERGER byla partnerem téměř roční (2014/2015) unikátní výstavy ŠANGRI-LA v budově Západočeského muzea.
  • Díky mnohaleté úzké spolupráci se SUPŠ školou v Bechyni jsme jedním z partnerů publikace k 130. výročí školy, Keramika ze století do století.
  • Přispíváme na stálou expozici historie značky RAKO v muzeu T.G.M. v Rakovníku.
  • V červnu 2015 jsme byli, již tradičním, partnerem Historického víkendu, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet lepení mozaiky.


      

 • Kulturní dědictví značky RAKO

  Dlouholetá historie značky RAKO potvrzuje, že budoucí úspěchy vycházejí ze zkušeností minulých generací. Jen jediná česká značka se může pochlubit 135. letou tradicí, pestrou paletou interiérů vytvořených z keramických obkladů v průběhu sto třiceti pěti let. Daří se nám trvale spolupracovat na vývoji replik a dodávat keramické obklady pro tyto významné revitalizované objekty.

  Některé z nich jsou neoddělitelnou součástí českého kulturního dědictví, které se snažíme neustálou propagací zviditelňovat. Například Hotel Imperial, Obecní dům, Vila Tugendhat, Baurova vila a v letošním roce nově otevřená Vila Stiassni v Brně.

  • V nedávné době byla dokončena renovace koupelny v Brummelově domě v Plzni, který vznikl dle návrhu Adolfa Loose.
  • Jedinečný, nicméně, díky své lokalitě „ukrytý“ keramický interiér se skrývá za fasádou nárožního domu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2 Na Bojišti.
  • Významným projektem, na kterém značka RAKO spolupracuje s akademickým sochařem Vojtěchem Paříkem, který je „otcem restaurátorem“ mnoha RAKO revitalizovaných objektů, jsou repliky mozaiky pro Křížovou cestu na Hostýně.

   

      

   

 • Podporujeme dobrou věc

  Od roku 2016 jsem partnerem soutěže Domestos pro školy. Od té doby společnost pomohla vybudovat nové sociální zařízení více jak 40 školám v ČR i SR.

      

   

 • Pomáháme dětem i dospělým – obklady RAKO na charitu

  V oblasti charity se společnost LASSELSBERGER, s.r.o. orientuje na poskytování materiální pomoci širokému spektru projektů, ať už se jedná o občanská sdružení zabývající se rozvojem péče o duševní zdraví, výstavbou hospiců či zlepšováním kvality života tělesně postižených a dětí. Dále podporujeme rekonstrukce sociálních zařízení v městských nemocnicích, v základních a mateřských školách nebo rekonstrukce domovů důchodců atd. V posledních letech se snažíme materiálně podporovat v rekonstrukcích školy a školky v blízkosti výrobních lokalit. Společnost se snaží podporovat občanská sdružení a společenství, kam dodává obklady a dlažby pro vybudování sociálních zařízení a rekonstrukce objektů obecně. Z posledních objektů, na jejichž rekonstrukci jsme se v roce 2017 podíleli, lze jmenovat:

  Mateřská škola V Hradbách Rakovník – sociální zařízení, Mateřská škola Vinohrady Rakovník - sociální zařízení, Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice – sociální zařízení, Domov Ráček Rakovník – balkon, Hospic svatého Lazara Plzeň – sociální zařízení, Základní umělecká škola Přeštice – vchod školy, Mateřská škola Břasy - sociální zařízení, Masarykova základní škola Horní Bříza – kuchyně,  rekonstrukce v areálu fotbalového hřiště v Horní Bříze, Městské koupaliště Podbořany, SOS dětské vesničky z.s.– sociální zařízení, Fotbalový stadion Přeštice a další.

  Nadace Jedličkova ústavu, Klubíčko Beroun, Občanské sdružení Junák, Středisko výcviku vodicích psů, Občanské sdružení MC Jablíčko; Společenství Androméda - Občanské sdružení podporuje převážně zájmy zdravotně postižených a starých lidí; Občanské sdružení Motýl - sdružení pracující s dětmi a mládeží; Život bez bariér; Občanské sdružení Útočiště - sdružení poskytuje sociální služby,  ZŠ, MŠ Jesenice, 26. základní škola Plzeň, Montessori mateřská škola Klíček, o.p.s., MŠ Rakovník Šamotka, MŠ Petrovice  a mnoho dalších.


      

 • Sport – podporujeme hokejovou mládež  

  • Společnost LASSELSBERGER, s. r. o. a ČSLH spolupracují v oblasti podpory mládežnického hokeje. Nejvyšší dorostenecká soutěž nesla v sezóně 2014/2015 název RAKO extraliga staršího dorostu.
  • V červnu 2015 jsme podpořili, velmi atraktivní, VII. letní olympiádu dětí a mládeže v Plzeňském kraji.
  • Podporujeme TK Slavia Plzeň – Plzeňská tenisová, s.r.o.