Cech obkladačů

RAKO je generálním partnerem Cechu obkladačů ČR.

Cech obkladačů České republiky

  • založen 4. března 1996
  • usiluje o opětovné obnovení učebního oboru „obkladač“ a řemeslné živnosti „obkladačství“
  • má zájem na rozšiřování členské základny o další kvalifikované členy, kteří chtějí přispět k rozvoji obkladačského řemesla
  • hájí a prosazuje zájmy svých členů (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Národní ústav pro vzdělávání, Sektorová rada pro řemesla, ÚRS Praha, RTS Brno, atd.)
  • spolupracuje na tvorbě legislativy, vyhlášek, technických norem, metodiky atd.
  • pravidelně pořádá vlastní učňovskou soutěž Obkladačská naděje (12. ročník, 4-5. dubna 2017, SOŠ stavební a zahradnická Praha – Jarov)
  • zajišťuje tréninkový materiál pro praktickou výuku ve školách včetně profesionálního nářadí
  • od 2015 je členem Evropské unie obkladačských svazů (EUF) a to jako první profesní asociace ze země bývalého východního bloku
  • je autorizovaným společenstvem Hospodářské komory ČR a členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Členská základna:

- obkladačské firmy
- výrobci (keramické obklady, stavební chemie, lišty, nářadí atd.)
- koupelnová studia
- střední školy
- experti (znalci, technici, konzultanti apod.)

Připravuje:

- systematickou podporu členů o legislativní, ekonomické a technické poradenství
- stálou aktualizaci metodik správné praxe, prováděcích předpisů
- systém celoživotního vzdělávání a zvyšování kvalifikace 
- užší spolupráci se svazy v Rakousku, Německu a Švýcarsku
- větší mediální propagaci cechu a jednotlivých členů prostřednictvím partnerů

 

Více na www.cech-obkladacu.cz