Balkon

Objekty balkonů patří mezi velmi náročné oblasti montáže keramické dlažby.  A to z důvodu, že je keramický obklad přímo vystavený proměnlivým vlivům počasí, kterým musí odolat. Jedná se o výrazné tepelné a vlhkostní zátěže, které vyžadují vždy odborné posouzení a profesionální projektovou dokumentaci. V systémovém řešení balkonů se zabýváme venkovní podlahovou konstrukcí do velikosti cca 4 m², takže není nutná její plošná dilatace! Obvodová dilatace je nutná vždy (styk stěny s podlahou)! Odvod vody je řešený pouhým přelivem alespoň na jedné straně bez nutnosti použít okapové svody. Sloupky zábradlí doporučujeme kotvit vždy mimo keramický obklad.

Typová skladba

  • Penetrace PE 202
  • Dilatační samolepicí páska DSAT
  • Balkonový potěr OV 40, OV 30, OV 30 SPEED
  • Hydroizolační stěrka SE 6 ve dvou vrstvách v celkové tloušťce min. 2 mm
  • Těsnící páska SE 5 šíře min. 100 mm
  • Keramická dlažba včetně balkonové tvarovky
  • Flexibilní spárovací hmota GFS
  • Polyuretanový tmel SAB + dilatační provazec PES

   

 

 

 

 

 

Pracovní postup - detailní popis

Případná oprava nosné konzoly: V případě rekonstrukce balkonu je často zapotřebí po odstranění starého spádového betonu provést opravu nosné konzoly.  To znamená dokonalé odstranění degradovaného betonu a důkladné očištění ocelové výztuže. Očištěná ocel se ošetří dvojitým antikorozním nátěrem MO AC. Po jeho vyzrání se celá plocha betonu napenetruje nátěrem PE 202 v příslušném ředění (cca 1:3-5) a reprofiluje samokontaktní opravnou hmotou MO 50. Jemné vyhlazení balkonových čel a podhledu se provede stěrkou LE 10. Do tohoto tmelu usadíme na spodní hranu balkonového čela speciální mikrookapnici. Informace u odborných prodejců RAKO SYSTEM.

Penetrace podkladu: Betonovou nosnou konstrukci opatříme penetračním nátěrem PE 202 v patřičném ředění (cca 1:3). Spotřeba cca 0,15 l/m2 aplikované tekutiny.

Výroba spádového klínu: Spád podlahové konstrukce musí činit min. 2 %. Ten vytvoříme potěrovou hmotou OV 40. Od stěny oddělíme dilatační samolepicí páskou DSAT. Druhá alternativa je provedení spádového klínu pomocí potěru OV 30(OV 30 SPEED) s přídavkem zušlechťující emulze EM 10 . Kontaktní vrstvu vytvoříme vmícháním 1 l EM 10 a 1 l vody do 8 kg OV 30 (OV 30 SPEED) a do zavlhlé kontaktní vrstvy, směsí EM 10 a OV 30 (OV 30 SPEED) v poměru 0,5-1,25l/ pytel, vytvoříme spádový klín. Tato varianta je doporučena pro silnější vrstvy. Info u odborných prodejců RAKO SYSTEM.

Izolování: Na vyspádovanou plochu balkonu včetně čel provádíme stěrkovou izolaci SE 6 ve dvou vrstvách v celkové tloušťce min. 2 mm se spotřebou cca 3 kg/m2. Ta vytváří trvale pružnou izolační vrstvu ukončenou na hraně mikrookapnic. Interval mezi jednotlivými vrstvami cca 4 hod. Pro překlenutí přechodů vkládáme do izolační vrstvy bandáž SE 5. Ta musí být celoplošně vlepena do SE 6. Spotřeba pro plný kontakt cca 0,30 kg/bm. Konstrukční řešení těchto detailů vychází z prováděcího projektu nebo po konzultacích s našimi technickými poradci.

Montáž keramické dlažby: Pokládka dlažby probíhá přímo na vyzrálou izolační stěrku, tj. cca po 1– 3 dnech. Na objekty balkonů je optimální použití slinuté dlažby (Taurus, Kentaur), která je vybavena přelivnou balkonovou tvarovkou, která má při teplotních změnách stejnou roztažnost jako dlažba. Montáž dlažby včetně tvarovek provedeme cementovým lepidlem AD 530 třídy C2TE S1. Lze též použít lepidlo AD 540 třídy C2FE. Jedná se o flexibilní rozlivové lepidlo, které minimalizuje riziko vzniku dutin pod keramickým pláštěm. Spotřeba cca 5 – 8 kg/m2.

Plošné spárování dlažby: Spárování dlažby včetně tvarovek provádíme celoplošně superflexibilní, rychle schnoucí, vodoodpudivou, vodotěsnou hmotou GFS třídy CG2 WA S1. Balkonové tvarovky vyložené cca 3–5 cm přes hranu před spárováním podlepíme krycí páskou. Šíři spáry volíme min. 4 mm. Spotřeba cca 0,4–0,8 kg/m2.

Dotěsnění přechodových spár: Pro umožnění pohybu v přechodové spáře soklu je nutné použití trvale pružného tmelu SAB. Při aplikaci hmoty SAB je vhodná také aplikace podkladního separačního provazce PES. Zamezí nežádoucímu přilnutí ke dnu spáry a vymezí přesný tvar tmelu. Vydatnost kartuše 310 ml je cca 6–12 bm dle velikosti spáry.

Úklid: Pro odstranění cementových zbytků použijte čisticí prostředekCL 802.

Systém byl testován speciální metodikou se simulovanou klimatickou zátěží odpovídající časovému úseku 10 let. Testováno certifikačním orgánem na výrobky TZÚS Praha, s.p., pobočka České Budějovice, č. certifikátu 020-033170.

Ke stažení