Keramický obklad na kov

V dnešní době se klade důraz na sjednocení povrchů, obkládaných keramickými materiály, a z tohoto důvodu vznikl požadavek pro lepení obkladů a dlažeb i na nestandardní podklady (jako např. ocelová schodiště, kabiny výtahů apod.) Kov je jako podklad pro keramiku velice komplikovaný materiál, díky rozdílné roztažnosti oproti keramice.  Z tohoto důvodu jsme vyvinuli nasledující řešení:

Typová skladba

 

Pracovní postup - detailní popis

Příprava: Kovový podklad musí být pevný a dokonale vyztužený, aby nedocházelo k jeho deformaci a průhybu. Povrch kovových podkladů je potřebné vyčistit od mastnot, zbavit případné rzi a opatřit antikorozním nátěrem. Poté je aplikován epoxidový nátěr se zásypem křemičitého písku. V určitých případech lze použít kontaktní můstek na bázi syntetické disperze a minerálního plniva CP 203. Po celkové vytvrdnutí materiálu se může pokračovat s lepením další vrstvy.

Montáž keramické dlažby: Pro montáž keramické dlažby použijeme dvousložkové epoxidové lepidlo AD 321, popřípadě na méně zatěžované plochy použijeme hyperflexibilní cementové lepidlo AD 600 třídy C2FT S2. V případě požadavku na odhlučnění, použijeme zvukově izolační panel SDI.

Spárování plochy dlažby: Po vytvrzení lepidla celoplošně spárujeme epoxidovou spárovací hmotu GE EASY třídy RG, nebo cementovou hmotou GFS třídy CG2 WA S1. Spotřeba cca 0,4–0,8 kg/m2.

Těsnění pružných spár a prostupů trvale pružným tmelem: Pro umožnění dilatačního pohybu ve spáře je nutné použití trvale pružného tmelu SI. Při aplikaci hmoty SI je vhodné použití pokladního provazce PES. Zamezí nežádoucímu přilnutí ke dnu spáry a vymezí přesný tvar silikonové výplně. Pro zvýšení přilnavosti k podkladu doporučujeme použít Primer NP. Vydatnost kartuše 310 ml je cca 6–12 bm dle velikosti spáry.

Úklid: Pro odstranění cementových zbytků použijte čisticí prostředek CL 802. Po důkladném vyčištění povrchu doporučujeme provést celoplošnou impregnaci povrchu přípravkem CL 809.

Údržba: Pro běžnou údržbu použijte čistící prostředek CL 803 v kombinaci s CL 802 (vodní kámen) a CL 810 (mastnoty).