Keramický obklad na stávající obklad

Při rekonstrukcích řešíme pokládku keramiky na stávající starý obklad. Většinou je u keramického obkladu potřeba zajistit jeho řádnou přídržnost k podkladu a vyrovnat případné nerovnosti. Proto je nutné provést kontaktní můstek, který zajistí přilnavost nového obkladu a spolupůsobení s podkladem. Následující skladba zajistí dlouhou životnost nového obkladu i jeho estetickou funkci.

Typová skladba

 

Pracovní postup - detailní popis

Příprava: Před pokládkou musí podklad vykazovat dostatečnou pevnost a soudržnost. Tzn. pokud stávající obklad vykazuje viditelné poruchy (nedrží na zdi, je dutý na poklep, stávající spára je vydrolená apod.) je nutné nesoudržný a poškozený povrch odstranit. Na stávající obklady a dlažby zbavené nečistot a mastnot ( CL 810) aplikujeme kontaktní můstek pomocí nátěru CP 203  nebo PE 204 ( stěny i podlahy). Odchylka rovinnosti podkladu nesmí přesáhnout 2 mm na 2 m lati. Tuto rovinnost zajistíme na stěnách vyrovnávací stěrkou LE 21 a na podlahách použitím samonivelační vyrovnávací hmoty LE 20nebo LE 30. Poruchy v obkladu stěn lze lokálně vyspravit vrstvou použitého lepidla. 

Izolování – utěsnění všech prostorů zatěžovaných vodou: viz systémové řešení koupelny

Montáž keramických obkladů a dlažeb: Pro montáž obkladů a dlažeb je nutno použít modifikované flexibilní lepicí tmely, AD 520, AD 530, AD 550. Spotřeba lepidel se pohybuje od 3 do 4,5 kg/m2.

Spárování keramického pláště: Při spárování používáme flexibilní hmotu GF DRY, popřípadě GF BIO, obě kategorie CG2 WA. Při použití těchto spárovacích hmot je díky speciálním přísadám zvýšena vodoodpudivost, GF BIO navíc poskytuje ochranu proti tvorbě plísní a výkvětů. Tímto je výrazně zvýšena hygiena celého povrchu! Spotřeba cca 0,3 – 0,8 kg/ m2 dle formátu obkladových prvků. Větší prostory (chodby, haly…), po vytvrzení lepidla celoplošně spárujeme cementovou hmotou GF S třídy CG2 WA S1 dodávanou v barevném spektru 3 barev. Spotřeba cca 0,4–0,8 kg/m2.

Těsnění pružných spár a prostupů trvale pružným tmelem: Pro umožnění dilatačního pohybu ve spáře je nutné použití trvale pružného tmelu SI. Barevná škála pokrývá všechny barvy hmoty řady GF. Při aplikaci hmoty SI je vhodné použití pokladního provazce PES. Zamezí nežádoucímu přilnutí ke dnu spáry a vymezí přesný tvar silikonové výplně. Vydatnost kartuše 310 ml je cca 6–12 bm dle velikosti spáry.

Úklid: Pro odstranění cementových zbytků použijte čisticí prostředek CL 802. Po důkladném vyčištění povrchu doporučujeme provést celoplošnou impregnaci povrchu přípravkem CL 809.

Údržba: Pro běžnou údržbu použijte čisticí prostředek CL 803 v kombinaci s CL 802 (vodní kámen) a CL 810 (mastnoty).