Koupelna

Prostory zatížené krátkodobou, ale opakovanou vlhkostí mohou neúměrně zatěžovat podkladní konstrukce a v případě pronikající vlhkosti poskytují ideální prostředí pro tvorbu mikroorganismů. Z těchto důvodů je nutné zabránit pronikání vody do podkladů. Doporučujeme proto dodržovat následující postupy a skladby materiálů:

Typová skladba


   

 

 

 

 

 

Pracovní postup - detailní popis

Příprava: Podklad musí být pevný, vyzrálý, zbavený nečistot a nerovností. V případě nedostatků použijte pro plošné vyrovnání stěn i podlah materiál LE 21. Pro rychlou lokální opravu pak MO 35 QUICK.

Penetrování savých podkladů: Všechny savé podklady penetrujeme nátěrem PE 201. V případě velmi savých materiálů použijeme PE 202 v příslušném ředění (cca 1:3-5). Spotřeba 0,15– 0,25 l/m2 aplikované tekutiny.

Izolování – utěsnění všech prostorů zatěžovaných vodou: Napenetrované plochy izolujeme nátěrem SE 1 ve dvou vrstvách s technologickou přestávkou 4 – 6 hodin. Pochůznost a možnost lepení cca po 10–12 hodinách. Celková spotřeba cca 1,2 – 1,6 kg/m2. Pro překlenutí přechodů, dilatací a zpevnění vnitřních rohů vkládáme do izolační vrstvy bandáž SE 5. Nutno dokonale celoplošně vlepit do SE 1. Uvažovaná spotřeba cca 0,25 kg/bm.

Montáž keramických obkladů a dlažeb na izolační vrstvu: Pro montáž obkladů a dlažeb je nutno použít modifikované lepicí tmely. Pro standardní formáty našeho bytového keramického programu používáme cementové lepidlo AD 510 PLUStřídy C1TE. Pro zmenšené formáty a mozaiky lze použít bílé cementové lepidlo AD 509 PLUS třídy C1TE. Spotřeba tmelů se pohybuje od 2 do 4 kg/m2.

Spárování keramického pláště: Při spárování používáme flexibilní hmotu GF BIO, popřípadě GF DRY, obě kategorie CG2 WA. Při použití těchto spárovacích hmot je díky speciálním přísadám zvýšena vodoodpudivost, GF BIO navíc poskytuje ochranu proti tvorbě plísní a výkvětů. Tímto je výrazně zvýšena hygiena celého povrchu! Spotřeba cca 0,3 – 0,8 kg/ m2 dle formátu obkladových prvků.

Těsnění pružných spár a prostupů trvale pružným tmelem: Pro umožnění dilatačního pohybu ve spáře je nutné použití trvale pružného tmelu SI. Barevná škála pokrývá všechny barvy hmoty řady GF DRY. Při aplikaci hmoty SI je vhodné použití pokladního provazce PES. Zamezí nežádoucímu přilnutí ke dnu spáry a vymezí přesný tvar silikonové výplně. Vydatnost kartuše 310 ml je cca 6–12 bm dle velikosti spáry.

Úklid: Pro odstranění cementových povlaků použijte čisticí prostředek CL 802. Po důkladném vyčištění povrchu doporučujeme provést celoplošnou impregnaci povrchu přípravkem CL 809.

Údržba: Pro běžnou údržbu použijte čistící prostředek CL 804 ( obklady, baterie, sanita … ) a CL 803 na podlahy.