Lepení velkoformátových obkladů a dlažeb

Velkoformátové dlaždice a obkládačky jsou trendem současné doby jak v privátní  výstavbě, tak i ve veřejných objektech. Společnost LASSELSBERGER, s. r. o., vychází vstříc současným požadavkům klientů – maximalizaci formátu obkladu s jednoduchými dekory v minimalistickém pojetí. Kolekce novinek RAKO pro rok 2017 nabízí nově formát dlažby 80 x 80 cm (v nabídce jsou také 60 x 60, 20 x 120 a 30 x 120 cm) a obkládačky rozšíří formátovou škálu o rozměr 30 x 90 cm. Současná éra velkoformátových obkladů představuje výzvu pro mnohé kladečské firmy, a to jak po stránce technické, tak i řemeslné.

Typová skladba

Pracovní postup - detailní popis

Podklad

Betonový podklad musí být vyzrálý min. 28 dnů a mít zbytkovou vlhkost menší než 5 %. U anhydritů je nutno dodržet zbytkovou vlhkost pod 0,5 % a u podlahového topení pod 0,3 %. Podklad musí být pevný, zbavený nečistot a nerovností. Pro ujednocení savosti podkladu použijeme penetraci PE 202 v příslušném ředění (cca 1 : 3‑5), nebo hloubkovou penetraci PE 201 bez ředění.

 

 

 

 

 

 

Vyrovnání podkladu

Pokládka velkoformátové keramiky do tenkého lože klade vysoký nárok na vyrovnání podkladu, kdy i povolená tolerance 2 mm pod 2 m latí může znamenat nerovnost. Vyrovnání zajistíme stěrkami či samonivelečními hmotami. Po penetraci podkladu použijeme pro vyrovnání podlah samonivelační hmotu s optimálním rozlivem LE 20 nebo rychletuhnoucí LE 30. Na stěnu je vhodná vyrovnávací stěrková hmota LE 21 nebo LE 10 s vlákny.

Rozvrhnutí spárořezu

Před samotnou pokládkou je tento krok jeden z nejdůležitějších. Pečlivé vyměření pokládky u stěn a podlah zajistí křížový laserový zaměřovač. Při vyměřování spárořezu u stěn musíme důsledně dbát na zásady dořezu v koutech (větší než ½ formátu), u podlah ctít konstrukční a objektové dilatace v podkladu, které se nám promítnou do spárořezu v celé jejich šířce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepení velkoformátové dlažby

Pro montáž dlažby a obkládaček do formátu 60 x 60 a 30 x 90 cm je vhodný tmel AD 530 a pro větší formáty je určen nový lepicí tmel AD 530 MAX typu C2TES1. Tento tmel má vylepšené vlastnosti vhodné pro velké formáty – vysoká přídržnost a flexibilita (třída S1), jednoduchá zpracovatelnost, vysoká odolnost proti skluzu, dlouhá doba otevření, vytvrzení bez pnutí a garantovaná odolnost proti výkvětům. Toto lepidlo je vhodné i pro lepení dlažby do formátu 60 x 60 cm v exteriéru. Pro lepení velkoformátové dlažby na extrémně namáhané prostory (vysoké zatížení, tepelné namáhání až + 70 °C, rozměrové změny v podkladu) a umělé kamenné desky (přírodní materiál pojený pryskyřicí) jsme pro rok 2017 připravili rychletuhnoucí dvousložkový lepicí tmel s označením AD 700, typu C2FTES2 s vysokou přídržností a příčnou deformací (S2, ≥ 5 mm). Platnou zásadou při kladení dlaždic větších formátů je vytvoření kontaktní vrstvy lepicím tmelem na rubové straně dlažby, takzvané dvoukontaktní lepení – buttering-floating. Lepicí tmel natahujeme zubovou stěrkou jedním směrem, a to od hrany předpokládané pokládky dlažby. Šířka spár by neměla být menší než 2 mm.

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

Spárování

Spárovat je možné až po vyzrání lepidla, minimálně po 2 dnech od nalepení obkládaček, u slinutých nenasákavých obkladů a dlažeb po 3‑4 dnech, u nesavých podkladů po 5‑7 dnech. Pro spárování položené keramiky použijeme flexibilní hmotu GF BIO, popřípadě GF DRY, obě kategorie CG2WA. Pro exteriér pak superflexibilní spárovací hmotu s vlákny GFS třídy CG2WAS1. Samozřejmostí pokládky, tak jako u všech formátů, je důsledné dodržení dilatací jak obvodových, tak mezilehlých. Mezilehlé je nutno provádět v plochách max. 6 x 6 m a u podlahového topení max. 3 x 3 m. Tyto pružné dilatační spáry provádíme až po vyspárování, kde do vyčištěných spár vkládáme pro jejich správnou funkci separační provazec PES a následně v interiéru silikon SI a v exteriéru polyuretan SAB.