Obklad konstrukcí ze sádrokartonových desek

Při obkládání suchých montovaných konstrukcí je třeba dbát na jejich pružnost a přizpůsobení materiálů (v našem případě keramického obkladu) k vyrovnání pohybů konstrukce. Proto dbáme na kvalitní přípravu podkladu a využíváme flexibilních materiálů k jejich montáži.

Typová skladba

 

Pracovní postup - detailní popis

Příprava: Podklad musí být pevný, zbavený nečistot a nerovností.

Penetrování podkladu: U sádrokartonových desek je třeba ošetřit jejich nasákavost neředěným nátěrem PE 201. V případě velmi savých materiálů použijeme PE 202 v příslušném ředění (cca 1:3-5).  Spotřeba 0,15– 0,25 l/m2 aplikované tekutiny.

Izolování – utěsnění všech prostorů zatěžovaných vodou: viz systémové řešení koupelny.

Montáž keramických obkladů a dlažeb na izolační vrstvu: Pro montáž obkladů a dlažeb je nutno použít modifikované lepicí tmely. Pro standardní formáty našeho bytového keramického programu používáme cementové lepidlo AD 510 PLUS třídy C1TE nebo plně flexibilní lepidlo AD 520, AD 530. Pro zmenšené formáty a mozaiky lze použít bílé cementové lepidlo AD 509 PLUS třídy C1TE nebo plně flexibilní lepidlo AD 550. Spotřeba lepidel se pohybuje od 2 do 4 kg/m2.

Spárování keramického pláště: Při spárování používáme flexibilní hmotu GF DRY, popřípadě GF BIO, obě kategorie CG2 WA. Při použití těchto spárovacích hmot je díky speciálním přísadám zvýšena vodoodpudivost, GF BIO navíc poskytuje ochranu proti tvorbě plísní a výkvětů. Tímto je výrazně zvýšena hygiena celého povrchu! Spotřeba cca 0,3 – 0,8 kg/ m2 dle formátu obkladových prvků.

Těsnění pružných spár a prostupů trvale pružným tmelem: Pro umožnění dilatačního pohybu ve spáře je nutné použití trvale pružného tmelu SI. Barevná škála pokrývá všechny barvy hmoty řady GF. Při aplikaci hmoty SI je vhodné použití pokladního provazce PES. Zamezí nežádoucímu přilnutí ke dnu spáry a vymezí přesný tvar silikonové výplně. Vydatnost kartuše 310 ml je cca 6–12 bm dle velikosti spáry.

Úklid: Pro odstranění cementových povlaků použijte čisticí prostředek CL 802. Po důkladném vyčištění povrchu doporučujeme provést celoplošnou impregnaci povrchu přípravkem CL 809.

Údržba: Pro běžnou údržbu použijte čisticí prostředek CL 803  nebo CL 804.