Přírodní kámen

Při pokládce přírodních kamenných desek je třeba dbát na správný výběr materiálu při jeho montáži. Tento výběr je závislý na struktuře kamene, protože ta určuje zda je materiál citlivý nebo necitlivý na zbarvení. 

Typová skladba

 

Pracovní postup – detailní popis

Příprava: Podklad musí být pevný, vyzrálý, zbavený nečistot a nerovností. V případě nedostatků použijte pro plošné vyrovnání stěn i podlah materiál LE 21. Pro rychlou lokální opravu pak MO 35 QUICK.

Penetrování savých podkladů: Všechny savé podklady penetrujeme nátěrem PE 201. V případě velmi savých materiálů použijeme PE 202  v příslušném ředění (cca 1:3-5). Spotřeba 0,15– 0,25 l/m2 aplikované tekutiny.

Montáž kamenného obkladu: Pro montáž kamenných desek je nutno použít modifikované flexibilní lepicí tmely, které volíme podle citlivosti kamene na zbarvení podkladu. Pro necitlivé materiály ( žula ) používáme cementové lepidlo AD 530třídy C2TE S1, pro citlivé materiály ( mramor, vápenec, křemen ) použijeme bílé lepidlo AD 550 třídy C2TE S1. Doporučujeme používat metodu oboustranného nanášení lepidla (buttering-floating) pro zajištění bezdutinového kontaktu kamene s podkladem. Spotřeby tmelů se pohybují od 4 do 5,5 kg/m2.

Spárování plochy kamene: Po vytvrzení lepidla plochu spárujeme cementovou hmotou GF DRY třídy CG2 WA dodávanou v plném barevném spektru 24 barev. Barvu spárovací hmoty doporučujeme použít v odstínu zabudovaného kamene. V případě použití na výrazně namáhané podklady doporučujeme použít rychle tuhnoucí spárovací hmotu GFS třídy CG2 WA S1, se zvýšenou schopností příčné deformace. Spotřeba cca 0,4–0,8 kg/m2.

Úklid a údržba: Čištění  je závislé na druhu kamene. Pro běžnou údržbu použijte čistící prostředek CL 803.