Tichá dlažba

Pro minimalizaci rozměrových nároků na skladbu kročejové izolace naše firma nabízí velmi efektivní řešení za pomoci zvukově izolačního panelu SDI. Ten se při pokládce vloží přímo pod keramickou dlažbu a tato skladba poskytuje definovaný akustický útlum.
Dále tato vložka eliminuje možnost vzniku smykového napětí při nadměrných deformacích v podlahových konstrukcích a umožňuje tím pokládku na zcela nestandardní podklady (např. dřevěné konstrukce stropů, dřevotřískové podlahy aj.).

Typová skladba

  • Pro betonové podklady: penetrace PE 202, samonivelační vyrovnávací hmota LE 30 
  • Pro pružné (dřevěné) podklady: OSB desky ve dvou vrstvách, na ně kontaktní můstek CP 203
  • Dilatační samolepící páska DSAT
  • Lepidlo AD 590 nebo AD 530
  • SDI panel
  • Lepidlo AD 590 nebo AD 530
  • Keramická dlažba
  • Flexibilní spárovací hmota GF DRY nebo GFS
  • Silikonový tmel SI + dilatační provazec PES

 

Pracovní postup - detailní popis

Příprava: Před pokládkou musí podklad (beton, anhydrit) vykazovat dostatečnou pevnost a soudržnost. Odchylka rovinnosti podkladu nesmí přesáhnout 2 mm na 2 m lati. V případě nedostatků je třeba použít samonivelační vyrovnávací hmoty LE 20 nebo LE 30. V případě pokládky na dřevěný rošt se doporučuje montáží dvou vrstev OSB desek. Desky o síle 18 a 15 mm pokládáme na vazbu spár a obě vrstvy dokonale spojíme prošroubováním.

Penetrace podkladů: Savé povrchy podlahových konstrukcí (beton, anhydrit) je nutno penetrovat nátěrem PE 202 v příslušném ředění (cca 1:3-5). Spotřeba cca 0,15 l/m2 aplikované tekutiny. Na deformovatelné a nenasákavé podklady (Cetris, OSB) aplikujeme kontaktní můstek pomocí nátěru CP 203 s obsahem plniva. Předpokládaná spotřeba kontaktního můstku je 0,25-0,4 kg/m2.

Montáž izolačního obvodového pásu: Po obvodě izolované plochy aplikujeme na stěnu samolepicí separační pás DSAT šíře 25 mm. Ten přeruší eventuální akustické mosty mezi dlažbou a stěnou.

Montáž separačního panelu: Montáž panelu SDI provedeme za pomoci cementového lepidla AD 590 třídy C2FTE S1, který svým speciálním složením zajišťuje dokonalý kontakt s materiálem panelu a zkracuje technologické pauzy. Používáme zubovou stěrku 3–4 mm se spotřebou cca 2,1 kg/m2. Spáry mezi deskami doporučujeme přelepit úzkou krycí papírovou páskou, která zamezí vzniku akustického mostu při lepení dlažby.

Izolování – utěsnění všech prostorů zatěžovaných vodou: Izolování provádíme na zabudované SDI panely, viz systémové řešení koupelny.

Montáž keramické dlažby: Pro montáž keramické dlažby použijeme opět cementové lepidlo AD 590 třídy C2FTE S1. Použitá stěrka 8 mm, spotřeba pro lepení dlažby činí cca 4,2 kg/m2.

Spárování plochy dlažby: Po vytvrzení lepidla celoplošně spárujeme cementovou hmotou GF DRY třídy CG2 WA dodávanou v plném barevném spektru 24 barev. V případě použití na výrazně deformující se podklady doporučujeme použít rychle tuhnoucí spárovací hmotu GFS třídy CG2 WA S1, se zvýšenou schopností příčné deformace. Spotřeba cca 0,4–0,8 kg/m2.

Tmelení dilatačních spár: V obvodové spáře k soklům a v dilatacích je nutné použití trvale pružného silikonového tmelu SI dodávaného v barevné škále hmoty GF DRY. Při aplikaci hmoty SI je vhodné použití pokladního provazce PES. Zamezí nežádoucímu přilnutí ke dnu spáry a vymezí přesný tvar silikonu. Vydatnost kartuše 310 ml je cca 6–12 bm dle velikosti spáry.

Úklid: Pro odstranění cementových zbytků použijte čisticí prostředek CL 802. Po důkladném vyčištění povrchu doporučujeme provést celoplošnou impregnaci povrchu přípravkem CL 809.

Údržba: Pro běžnou údržbu použijte čisticí prostředek CL 803 v kombinaci s CL 802(vodní kámen) a CL 810 (mastnoty).