S výrobky RAKO SYSTEM proti vlhkosti

Koupelny patří mezi prostory zatížené krátkodobou, avšak opakovanou vlhkostí. Vnikání vody do podkladů je nutné zabránit už při pokládce.

Vlhkost proniká do konstrukcí a vytváří ideální prostředí pro nežádoucí mikroorganismy. Vnikání vody do podkladů je nutné zabránit ideálně kombinací správných technologických postupů a vhodnou skladbou materiálů. Tradiční značka RAKO ve svém sortimentu nabízí jak keramické obklady a dlažby, tak vhodnou stavební chemii RAKO SYSTEM. Podklad musí být pevný, vyzrálý, zbavený nečistot a nerovností. Pro plošné vyrovnání stěn i podlah před pokládkou keramických obkladů a dlažeb lze využít vyrovnávací stěrkovou hmotu RAKO LE 21. Nanáší se v tloušťce 1 - 15 mm v jednom pracovním kroku. Pro lokální opravu poškozených betonovýchkonstrukcí se hodí rychletuhnoucí hmota RAKO MO 35 QUICK

Jak správně postupovat při montáži:

  • Penetrování podkladu  

Obklad opatříme penetrací nebo, v případě podkladu se stávajícím obkladem a dlažbou, aplikujeme tzv. kontaktní můstek. Savé podklady s potřebou hlubšího zpevnění napenetrujte neředěnou hloubkovou penetrací RAKO PE 201. V případě velmi savých materiálů použijte výrobek RAKO PE 202. Penetrační nátěr ředíme dle návodu, přibližně v poměru 1:3-5. Spotřeba cca 0,15-0,25 l/m2.

 

  • Izolování

Napenetrované plochy izolujte jednosložkovým nátěrem RAKO SE 1 ve dvou vrstvách. Interval mezi vrstvami by měl činit 4 až 6 hodin. Tato hydroizolace je určena  pro vnitřní prostředí. Ve vyschlém stavu vytváří plošnou izolaci prostor zatížených přechodnou vlhkostí. Hydroizolace RAKO SE 1 je vhodná i na vytápěné podlahy. Hydroizolaci nanášíme válečkem nebo hladítkem. Hydroizolace provádějte tam, kde je přímé zatížení vodou, tj. sprchový kout do výšky 2 m (podlaha i stěny), okolí sprchového koutu, prostor za vanou, popř. podlaha. Pojistná izolace na podlaze koupelny se vyplatí v případě havárie nebo třeba přetečení vany.

  • Aplikace těsnící pásky

Pro překlenutí přechodů, dilatací a zpevnění vnitřních rohů vkládáme do izolační vrstvy (včetně koutů a rohů) bandážní těsnicí pásku RAKO SE 5 minimální šířky 80 mm. Páska se dokonale celoplošně vlepí do hydroizolace RAKO SE 1.

 

  

  • Montáž keramických obkladů a dlažeb na izolační vrstvu

Pro montáž obkladů a dlažeb v koupelnách se využívají tzv. modifikované lepicí tmely. Zvolte podle konkrétní realizace takový, který je vhodný do koupelny pro lepení na izolace, na sádrokarton popřípadě na slinuté materiály. Pro standardní formáty keramických obkladů a dlažeb lze využít cementové lepidlo  RAKO AD 510 PLUS třídy C1TE. Pro zmenšené formáty a mozaiky použijte bílé cementové lepidlo RAKO AD 509 PLUS (rovněž třídy C1TE). Pro velké formáty je nutné vybrat lepidla kategorie C2TE s vyšší přídržností, např. RAKO AD 550 nebo AD 530. Spotřeba lepicích tmelů se pohybuje od 2 do 4 kg/m².

  • Spárování stěny a podlahy

Při spárování používáme vodoodpudivé spárovací hmoty, například flexibilní hmotu RAKO GF BIO, popř. GF DRY, obě z kategorie CG2WA. Při použití těchto spárovacích hmot je díky speciálním přísadám zvýšena vodoodpudivost. Složení spárovací hmoty GF BIO navíc potlačuje tvorbu výkvětů a zajišťuje odolnost proti plísním a bakteriím. Tím je výrazně zvýšena hygiena povrchu. Spotřeba spárovací hmoty je cca 0,3 – 0,8 kg/m2 dle formátu obkladových prvků.

  • Těsnění pružných spár

Pružné spáry v dilatacích a v rozích se vyplní separačním provazcem RAKO PES a trvale pružným sanitárním silikonem RAKO SI pro umožnění dilatačního pohybu ve spáře. Barevná škála tmelu RAKO SI pokrývá všechny barevné varianty hmoty řady GF DRY i GF BIO. Použitím podkladního provazce PES se zamezí nežádoucímu přilnutí tmelu ke dnu spáry a vymezí přesný tvar silikonové výplně. Vydatnost kartuše tmelu RAKO SI o objemu 310 ml je cca 6-12 bm dle velikosti spáry.

  • Úklid

Pro odstranění cementových povlaků použijte čisticí prostředek RAKO CL 802. Přípravek z řady RAKO SYSTEM pro důkladné čištění obkladů a dlažeb si snadno poradí nejen s cementovými zbytky, ale i s hořečnatými a minerálními usazeninami. Po důkladném vyčištění povrchu doporučujeme provést celoplošnou impregnaci povrchu přípravkem RAKO CL 809. Pro běžnou údržbu použijte čisticí prostředek RAKO CL 804 s vysokým leskem, na podlahy pak RAKO CL 803.

 

Impregnace RAKO CL 809 chrání před zašpiněním, nesnižuje protiskluznost

RAKO CL 809 je speciální impregnační prostředek z ucelené řady čističů RAKO SYSTEM pro obklady a dlažbu. Je určený k impregnaci neporézních materiálů, na jejichž povrchu vytváří ochrannou vrstvu, která zabraňuje pronikání vody i olejů a omezuje také usazování nečistot. Povrch se díky RAKO CL 809 lépe čistí, dlouhodobě vypadá lépe, snadněji se z něj odstraňují graffiti. Použití impregnace nesnižuje protiskluznost dlažby. RAKO CL 809 se hodí pro impregnaci keramických leštěných dlažeb, ale také pracovní desky kuchyňských linek, desky stolů, parapety apod. Před impregnací musí být povrch zbaven veškerých nečistot!

 
Tip

V koupelnách se vyhněte anhydritovým podlahám. Pokud je přesto zvolíte, musíte je dobře izolovat proti vodě. Před izolováním je nutné dodržet předepsanou zbytkovou vlhkost 0,3 až 0,5 %. Při zvýšeném zatížení vlhkostí musí být obložené podlahové plochy, například sprchový kout, provedeny ve spádu 2 %.

 

Tagy: Poradna