Historie RAKO

Když povodeň na Rakovnicku v roce 1882 zatopila a zničila celou soustavu nadějně se rozvíjejících kamenouhelných šachet, nikdo netušil, že z katastrofy se zrodí nejslavnější české keramické závody a nejvýznamnější průmysl Rakovnicka. Zatímco v šachtách nebylo možné těžbu obnovit, zbylé budovy, vlečku a část na svou dobu velmi dobrého technického vybavení se majitel dolů, uhelná společnost Moravia, rozhodl využít pro keramickou výrobu.

1882

Jako výchozí surovinu bylo možné použít haldy lupků (hlušiny doprovázející těžbu uhlí) a místní jíly. Po předběžných zkouškách byly v roce 1883 budovy šachty sv. Mořic vybaveny stroji pro zpracování jílů, hydraulickými lisy, třemi kulatými pecemi a byla zahájena výroba žáruvzdorných cihel a režných dlaždic, která od té doby po 125 let nebyla přerušena.

1883

Počátkem roku 1898 továrnu koupili pánové Kasalovský a Sommerschuh. Hlavně Emil Sommerschuh měl pro rozvoj továrny a sortimentu velký význam. Byl synem známého pražského keramika a výrobce kachlových kamen. Díky jeho schopnostem, znalostem a spolupráci s řadou malířů, sochařů a architektů se nabídka továrny brzy rozšířila o pórovité obkládačky, nové druhy kachlů a kachlových kamen, mozaikovité obklady a la perské koberce, keramické obrazy, zahradní a hřbitovní keramiku, speciální reliéfní obklady budov a fasádové obkládačky. Spolupráce se špičkovými výtvarníky vedla k vysoké estetické úrovni výrobků a kromě komerčních úspěchů přinesla také ocenění na mezinárodních výstavách a soutěžích.

1898

V roce 1907 byla továrna prodána knížeti Janu II. z Lichtenštejna, který již vlastnil keramický závod v Poštorné u Břeclavi. Spoluprací obou továren vznikl podnik značného významu. Generálním ředitelem byl jmenován Emil Sommerschuh, který pokračoval v započatém vývoji. Vznikla velká díla v budovách, které slouží dodnes, jako je například pražský Obecní dům, nedávno znovuotevřený hotel Imperial v ulici Na Poříčí, plastiky v průčelí budovy východočeského muzea v Hradci Králové a další.

1907

Jan z Lichtenštejna prodal své keramické továrny v roce 1920 akciové společnosti s většinovou účastí Živnobanky. V období do druhé světové války byla zavedena řada mechanizačních novinek a postavena většina výrobních hal stávajícího oddělení pórovinových obkládaček. Na přelomu 20. a 30. let se zvýšil zájem o fasádní obklady.

1920

Během druhé světové války byla výroba značně omezena. Obnovena byla v roce 1945, kdy byl závod znárodněn a k novému národnímu podniku Rakovnické keramické závody v Rakovníku bylo připojeno 17 dalších závodů. Postupná konsolidace výroby nastala až v roce 1947.

1945

Reorganizací v roce 1949 vznikly tři nové národní podniky, další reorganizační změny pokračovaly v následujících letech. Výroba kachlů a kamen nebyla v Rakovníku obnovena, zvýšený stavební ruch ve zničené Evropě si však vyžádal dodávky keramických dlaždic, zvláště pak pórovinových obkládaček. Požadavky na množství vedly k omezení technicky náročnějších druhů výrobků.

1949

Na přelomu 50. a 60. let došlo k prvním významnějším poválečným rekonstrukčním a investičním akcím a později k zmodernizování všech výrobních úseků.

1955

V letech 1961-1964 se výrazně zrekonstruoval provoz obkládaček. Při přípravě lisovací hmoty se poprvé použila rozprachová sušárna a Rakovnické keramické závody se staly světovým průkopníkem této technologie.

1961

Na počátku let osmdesátých byla dokončena výstavba nového závodu RAKO III v Lubné u Rakovníka.

1980

V devadesátých letech přinesla změna hospodářsko-politických podmínek přeměnu národního podniku na akciovou společnost (v roce 1991), která dosud sestává z pěti závodů.

1991

V letech 1994 - 2002 se stal majoritním vlastníkem akcií Rakovnických keramických závodů přední německý výrobce stavební keramiky Deutsche Steinzeug Cremer and Breuer AG.

1994

V roce 2002 byl vystřídán majoritní vlastník akcií rodinnou firmou LASSELSBERGER z Rakouska, která začlenila RAKO do své společnosti LASSELSBERGER, a. s.
LASSELSBERGER s.r.o. představuje v současnosti největšího výrobce keramických obkladových materiálů v České republice a patří k významných hráčům i na evropských trzích. Zachovává a rozvíjí stodvacetipěti letou tradici značky RAKO s komplexní nabídkou bytové keramiky, kterou každoročně obohacuje o novou kolekci. Systémové řešení komerčních nebo vysoce namáhaných nekomerčních objektů zajišťuje svými výrobky pod značkou LB OBJECT.

2002

Úvod > O nás > Historie společnosti > Historie RAKO Vyzkoušejte filtr produktů RAKO HOME a RAKO OBJECT.Filtr produktů