V roce 1883 byla zahájením výroby žárovzdorných cihel a režných dlaždic založena keramická tradice značky RAKO. Rozvoj průmyslu a stavebnictví v Evropě a kvalita rakovnických dlaždic vedly v letech 1888 - 1938 k postupnému rozšiřování závodů. Za zmínku stojí významné realizace té doby, které jsou ozdobami známých staveb po celém světě: mozaikové obrazy v hotelích a lázních Budapešti a Vídně, majolikové obklady v Obecním domě v Praze, secesní keramické obklady v pražském hotelu Imperial, fasádní obklady v tunelu Holland v New Yorku, lázních Amalienbad ve Vídni a Haviak v Basileji, atd. Své dobré jméno a vysokou technickou úroveň výroby si RAKO udrželo i po druhé světové válce. K dalšímu období rozkvětu značky RAKO došlo v devadesátých letech 20. století a v prvním desetiletí 21. století.

Dějiny keramiky se značkou RAKO - to jsou dějiny psané zručností a zkušeností mnoha generací keramiků již 130 let.


Když povodeň na Rakovnicku v roce 1882 zatopila a zničila celou soustavu nadějně se rozvíjejících kamenouhelných šachet, nikdo netušil, že se z katastrofy zrodí nejslavnější české keramické závody a nejvýznamnější průmysl Rakovnicka. Zatímco v šachtách nebylo možné těžbu obnovit, zbylé budovy, vlečku a část na svou dobu velmi dobrého technického vybavení se majitel dolů, uhelná společnost Moravia, rozhodl využít pro keramickou výrobu. Jako výchozí surovinu bylo možné použít haldy lupků (hlušiny doprovázející těžbu uhlí) a místní jíly. Po předběžných zkouškách byly v roce 1883 budovy šachty sv. Mořic vybaveny stroji pro zpracování jílů, hydraulickými lisy, třemi kulatými pecemi a byla zahájena výroba žáruvzdorných cihel a režných dlaždic.

Počátkem roku 1898 továrnu koupili pánové Kasalovský a Sommerschuh. Hlavně Emil Sommerschuh měl pro rozvoj továrny a sortimentu velký význam. Byl synem známého pražského keramika a výrobce kachlových kamen. Díky jeho schopnostem, znalostem a spolupráci s řadou malířů, sochařů a architektů se nabídka továrny brzy rozšířila o pórovité obkládačky, nové druhy kachlů a kachlových kamen, mozaikovité obklady a la perské koberce, keramické obrazy, zahradní a hřbitovní keramiku, speciální reliéfní obklady budov a fasádové obkládačky. Spolupráce se špičkovými výtvarníky vedla k vysoké estetické úrovni výrobků a přinesla také ocenění na mezinárodních výstavách a soutěžích.

V roce 1907 byla továrna prodána knížeti Janu II. z Lichtenštejna, který již vlastnil keramický závod v Poštorné u Břeclavi. Spoluprací obou továren vznikl podnik značného významu. Generálním ředitelem byl jmenován Emil Sommerschuh, který pokračoval v započatém vývoji. Vznikla velká díla v budovách, které slouží dodnes. Speciální a významnou kapitolu výroby té doby tvoří: mozaikové obrazy (tzv. sekaná mozaika), které lze vidět např. v termálních lázních a hotelích v Budapešti, v budově univerzity v Sofii, v lázních ve Vídni atd. Majolikové obkládačky glazované barevnými glazurami (Obecní dům Praha) vytvářející rozměrné obrazy. Některé byly tvarově upravené a připomínaly skleněné vitráže katedrálních oken, tzv. řezaná mozaika (např. rakovnický kostel, obraz Jakuba Obrovského Žně v Plzeňské restauraci Obecního domu, budova Hlaholu v Praze apod.). Ojedinělý projekt té doby představuje keramická výzdoba pražského hotelu Imperial.

Jan z Lichtenštejna prodal své keramické továrny v roce 1920 akciové společnosti s většinovou účastí Živnobanky. V období do druhé světové války byla zavedena řada mechanizačních novinek a postavena většina výrobních hal stávajícího oddělení pórovinových obkládaček. Na přelomu20. a30. let se zvýšil zájem o fasádní obklady. K nejvýznamnějším zakázkám patřily: podzemní tunel Holland, New York, 1926 (15 000 m²), Všeobecný penzijní ústav Praha-Žižkov (nyní VŠE), 1933 (16 000 m²), sanatorium Vyšné Hágy, Vysoké Tatry, 1937 (18 000 m²), Elektrické podniky Praha, 1938 (6 000 m²), plavecký bazén v Hongkongu, lázně Amalienbad ve Vídni a Haviak v Basileji.

Továrna_Rakovník_1902Továrna_Rakovník_1907Továrna_Rakovník_30. léta 20. stoletíEmil Sommerschuh

Od války až do současnosti

Během druhé světové války byla výroba značně omezena. Obnovena byla v roce 1945, kdy byl závod znárodněný a k novému národnímu podniku Rakovnické keramické závody bylo připojeno 17 dalších závodů. Postupná konsolidace výroby nastala až v roce 1947. Reorganizací v roce 1949 vznikly tři nové národní podniky, další reorganizační změny pokračovaly v následujících letech. Výroba kachlů a kamen nebyla v Rakovníku obnovena, zvýšený stavební ruch ve zničené Evropě si však vyžádal dodávky keramických dlaždic, zvláště pak pórovinových obkládaček. Požadavky na množství vedly k omezení technicky náročnějších druhů výrobků. Na přelomu50. a60. let došlo k prvním významnějším poválečným rekonstrukčním a investičním akcím a později k zmodernizování všech výrobních úseků. Na počátku let osmdesátých byla dokončena výstavba nového závodu RAKO 3 v Lubné u Rakovníka. V devadesátých letech přinesla změna hospodářsko-politických podmínek přeměnu národního podniku na akciovou společnost. V letech 1994 - 2002 se stal majoritním vlastníkem akcií Rakovnických keramických závodů přední německý výrobce stavební keramiky Deutsche Steinzeug Cremer and Breuer AG, vystřídán v roce 2002 rodinnou firmou LASSELSBERGER z Rakouska, která začlenila RAKO do své společnosti LASSELSBERGER, a. s.

Historie a současnost společnosti LASSELSBERGER v ČR

Společnost LASSELSBERGER působí v České republice již od roku 1998, kdy získala majoritní podíl v Chlumčanských keramických závodech, a.s. a jejich prostřednictvím i v akciové společnosti Calofrig Borovany. Dalším členem nově vznikající skupiny se o rok později stala akciová společnost Keramika Horní Bříza a následně Kemat Skalná, s. r.o. Dynamický rozvoj společnosti pokračoval akvizicí společnosti Cemix Čebín, s. r. o. a v roce 2002 byl završen získáním akciové společnosti RAKO. V roce 2004 byl proces přeměny dokončen. Na konci roku 2007 došlo k rozdělení společnosti do nových samostatně působících subjektů podnikajících v oblasti výroby keramických obkladových materiálů (LASSELSBERGER, a. s.), v oblasti těžby a úpravy surovin (LB MINERALS, a. s.) a ve výrobě suchých maltových a omítkových směsí a pastovitých omítek (LB Cemix, a. s.).

V roce 2005 byla zásadním způsobem změněna obchodní politika na tuzemském trhu, což se projevilo znatelným poklesem podílu na českém trhu. Následkem toho byla přijata řada zásadních organizačních i personálních opatření tak, aby došlo ke stabilizaci situace. Byl vytvořen pevný rámec každoročního inovačního procesu. Během několika let došlo k zásadnímu zatraktivnění nabízeného portfolia a díky novým investicím i ke zvýšení kvality výrobků, posunu k velkým formátům dlažeb i obkladů a k využívání nových zdobících a dokončovacích technologií.

Od roku 2009 se navíc daří definovat a zavádět inovace vyhovující průřezově všem hlavním trhům společnosti. Vzniká tím základní sortiment stavebnicových sérií, které se stávají páteří nabídky společnosti. Tato snaha vrcholí v roce 2012 komplexní inovací objektového programu RAKO OBJECT, který se díky unikátnímu systému 24 denních a nočních barev stává zásadním marketingovým nástrojem pro stabilizaci stávajících trhů společnosti i pro rozvoj trhů zcela nových. Poprvé se tak ve velkém rozsahu otevírají nové trhy např. Kanada, arabské země Středního Východu či Pakistán.

Výroba je nyní nejvíce koncentrovaná do dvou z pěti výrobních závodů v ČR, a to do závodu RAKO 3 v Rakovníku na výrobu obkládaček a do závodu Chlumčany na výrobu glazovaných a neglazovaných dlaždic (Taurus). Výrobní závod v Chlumčanech se instalací nových technologií stal nejmodernějším výrobním závodem skupiny LASSELSBERGER na výrobu dlaždic a s kapacitou výroby 10,5 mil. m² za rok je i výrobním závodem největším a nejstarším. Jeho historie se píše již od roku 1873, kdy bylo v Chlumčanech objeveno ložisko kaolinu.

Závod Chlumčany_výrobaZávod Chlumčany_výrobaZávod RAKO 3_Lubná u Rakovníka

Společnost LASSELSBERGER, s.r.o. představuje v současnosti největšího výrobce keramických obkladových materiálů v České republice. Zachovává a rozvíjí stotřicetiletou tradici značky RAKO s komplexní nabídkou bytové keramiky RAKO HOME a RAKO OBJECT pro systémová řešení komerčních nebo vysoce namáhaných nekomerčních objektů.

Úvod > O nás > 130. výročí značky RAKO > Keramika RAKO slaví 130. narozeniny Vyzkoušejte filtr produktů RAKO HOME a RAKO OBJECT.Filtr produktů