Ve společnosti LASSELSBERGER, s.r.o. byla zahájena realizace následujících projektů:

Projekt:              Snížení energetické náročnosti sušení využitím odpadního tepla – Chlumčany
Program:            Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Úspory energie - II. výzva
Číslo projektu:    CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011256
Rok ukončení:    2018

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výroby keramických obkládaček a dlaždic. Proběhne instalace fluor filtru na vyčištění spalin pecí. To umožní využít tepelnou energii spalin jako náhradu části sušícího vzduchu rozprachové sušárny na výrobu granulátu.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie.                     Projekt:               Snížení energetické náročnosti sušení včetně využití odpadního tepla - RAKO 3
Program:            Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Úspory energie - I. výzva
Číslo projektu:    CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001555
Rok ukončení:    2018

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výroby keramických obkládaček a dlaždic. Proběhne instalace fluor filtru na vyčištění spalin pecí. To umožní využít tepelnou energii spalin jako náhradu části sušícího vzduchu rozprachové sušárny na výrobu granulátu. Zároveň bude realizován upgrade spalovacího systému pecí za účelem snížení měrné spotřeby výpalu.         

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie.                      Projekt:               Snížení energetické náročnosti sušení využitím odpadního tepla - Borovany
Program:            Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Úspory energie - I. výzva
Číslo projektu:    CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001553
Rok ukončení:    2017

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výroby keramických obkládaček a dlaždic. Jde o upgrade stávajícího spalovacího systému rozprachové sušárny na výrobu granulátu, který umožní využít tepelnou energii spalin pece jako náhradu části sušícího vzduchu. Zároveň proběhne instalace fluor filtru na vyčištění spalin pece.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie.Projekt:               Vybudování vývojového centra a centra pro technologický vývoj v závodě Chlumčany
Program:            Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Potenciál - I. výzva
Číslo projektu:    CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0001674
Rok ukončení:    2017

V rámci projektu dojde rekonstrukcí nevyužité budovy k výraznému rozšíření stávajícího vývojového a technologického centra. Vzniknou nové prostory vývoje a vytvoří se centrální sklad etalonů a vývojových vzorků. Dále vzniknou nová pracovní místa, která budou vybavena novými přístroji. Proběhne také rekonstrukce stávající budovy vývoje a její propojení s novými prostorami.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie.


Projekt:               Vybudování technologického a vývojového centra v závodě Rako3
Program:            Operační program Podnikání a inovace – program Potenciál – Výzva III
Číslo projektu:    CZ.1.03/4.2.00/13.01120
Rok ukončení:    2015

V rámci projektu dojde rekonstrukcí nevyužité budovy k výraznému rozšíření stávajícího vývojového a technologického centra. Vzniknou nové prostory vývoje a vytvoří se centrální sklad etalonů a vývojových vzorků. Dále vzniknou nová pracovní místa, která budou vybavena novými přístroji. Proběhne také rekonstrukce stávající budovy vývoje a její propojení s novými prostorami.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie.

 

Projekt:               Vybudování technologického a vývojového centra
Program:            Operační program Podnikání a inovace – program Potenciál
Číslo projektu:    CZ.1.03/4.2.00/13.00288
Rok ukončení:    2013

V rámci projektu dojde v závodě Chlumčany rekonstrukcí nevyužité budovy k výraznému rozšíření stávajícího vývojového a technologického centra. Vzniknou nové prostory vývoje a vytvoří se centrální sklad etalonů a vývojových vzorků. Dále vzniknou nová pracovní místa, která budou vybavena novými přístroji. Proběhne také rekonstrukce stávající budovy vývoje a její propojení s novými prostorami.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie.

Úvod > O nás > Dotace Evropské Unie Vyzkoušejte filtr produktů RAKO HOME a RAKO OBJECT.Filtr produktů