Energetická politika LASSELSBERGER, s.r.o.

Tímto se zavazujeme k dlouhodobému snižování energetické náročnosti a ke zvyšování efektivity hospodaření s energií ve stálém procesu zlepšování a optimalizace ve všech závodech společnosti LASSELSBERGER, s.r.o.

K naplnění našich cílů zavádíme Systém managementu hospodaření s energií (EnMS) dle požadavků normy
ČSN EN ISO 50001.

Budeme pravidelně prověřovat, že:

 • jsou zajištěny potřebné finanční, personální a odborné předpoklady
 • jsou zohledňovány a dodržovány příslušné právní, smluvní a jiné požadavky
 • se stále zlepšuje interní kontrola energeticky významných aspektů
 • jsou do procesu zavádění EnMS zapojeni všichni pracovníci a v rámci pravidelného informování jsou připraveni na energeticky úsporné chování na svých pracovištích
 • je energie ve společnosti využívána úsporně a zodpovědně ve smyslu trvalého snižování spotřeby energie
 • výroba našich produktů probíhá v rámci možností v energeticky úsporných zařízeních, popř. je zvyšování efektivity dosahováno novými postupy v oblasti přípravy surovin a procesů výroby
 • jsou v dlouhodobém plánování zohledňovány produkty a výkony, které mají největší vliv na snižování energetické náročnosti
 • podporujeme nákup energeticky úsporných produktů a služeb a návrhy na snižování energetické náročnosti
 • jsou pravidelně monitorována a vyhodnocována energetická data
 • jsou kvantifikovány cíle a transformovány do měřitelných hodnot
 • výsledky jsou měřeny, přezkoumávány a aktualizovány prostřednictvím pravidelných interních auditů
 • energetická náročnost je vyhodnocována v rámci pravidelných měsíčních komentářů k energii, určených managementu
 • je energetická politika pravidelně přezkoumávána, případně aktualizována.

V Plzni, dne 6.4.2016                                            

                                                                                                 Ing. Roman Blažíček, jednatel

Energetická politika (pdf, 364 kB)

Certifikát ISO 50001 (pdf, 370 kB)

Certifikát IQNet - ISO 50001 2016 (pdf, 394 kB)

Úvod > O nás > Ekologie, Energetika > Energetická politika, ISO 5001 Vyzkoušejte filtr produktů RAKO HOME a RAKO OBJECT.Filtr produktů