Předpokládaný rozvoj Lokální distribuční soustavy Chlumčany 2018 – 2022 (výhled)


Provozovatel LASSELSBERGER, s.r.o. v souladu s § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (dále Energetický zákon) zveřejňuje základní informace o předpokládaném rozvoji lokální distribuční soustavy (dále LDS) na roky 2018 – 2022 (výhled). Informace o předpokládaném rozvoji LDS zahrnují údaje o plánované výstavbě a významných rekonstrukcích rozvoden 110/22 kV, rozvoden 22/0,4 kV a důležitých vedeních v areálu výrobního závodu Chlumčany, a to na období pěti let. Zveřejněné informace o předpokládaném rozvoji LDS mají pouze informativní charakter.  Akce zařazené do tohoto seznamu vycházejí z koncepce rozvoje LDS.

Provozovatel LASSELSBERGER, s.r.o. upozorňuje na možnost změny těchto zveřejněných informací v důsledku aktuálního stavu. Informace o předpokládaném rozvoji LDS budou v souladu s Energetickým zákonem aktualizovány jednou ročně.
Termín další aktualizace – březen roku 2019.


Předpokládaný rozvoj LDS Chlumčany (pdf, 54 kB)

Úvod > O nás > Ekologie, Energetika > LDS Chlumčany Vyzkoušejte filtr produktů RAKO HOME a RAKO OBJECT.Filtr produktů