Historie CHKZ

Historie keramické výroby se v Chlumčanech odvíjí od roku 1873. Tehdy saský podnikatel Gustav Oberreit vyhloubil několik průzkumných šachtic v místě dnešního kaolinového lomu a objevil ložisko kaolinu. V tomtéž roce zde čeští podnikatelé Čermák a Pečka založili plavírnu, která v následujících letech často měnila majitele a postupně zvyšovala a modernizovala těžbu a úpravu kaolinu. V roce 1912 zde vznikla první akciová společnost s názvem „Dobřanské kaolinové a šamotové závody“, která v Chlumčanech odstartovala intenzivní rozvoj keramické výroby.

1873

V letech 1912 – 1918 vyprodukovala ročně 9 milionů pískových cihel, 4.000 vagónů písku, 12.500 tun kaolinu, 7.000 tun šamotu. V roce 1914 zde byla postavena továrna na glazované dlaždice a obkládačky. Říkalo se jí „Flíska“ podle německého označení glazovaných dlaždic - Fliesen. Po první světové válce se „Flíska“ stala rychle rostoucím zárodkem významné české firmy.

1912

V roce 1927 vyrobila 97 000 m2 keramických dlaždic, v roce 1929, kdy se stala součástí Západočeských továren kaolinových-šamotových a slovenských závodů magnezitových a.s. Praha, to již bylo 280 000 m2. Vrcholu produkce dosáhla v roce 1941, kdy vyrobila 315 000 m2. V roce 1943 chlumčanský závod značně poškodily nálety a teprve budovatelské nadšení prvního mírového roku 1945 dostalo produkci závodu na předválečnou úroveň. V témže roce na podzim byly „Západočeské továrny“, Benešovým dekretem z 24.10.1945 znárodněny zestátněním.

1927

Éru hospodaření závodu v období 1949 – 1989, deformovanou přerozdělováním zdrojů a ideologicky motivovanými zásahy do řízení, podnik ve zdraví překonal, v rámci omezených možností se technicky rozvíjel a vstup do tržního prostředí úspěšně zvládl. Roku 1950 vyrobil 385 000 m2 dlaždic, v roce 1965 1,2 mil. m2 a v roce 1990 dosáhla výroba 4 mil. m2.

1949

Pro následující desetiletí 1990 - 2000 bylo rozhodující prozíravé strategické rozhodnutí zaměřit společnost na výrobu vysoce slinutých dlaždic, pro něž se otevřely trhy v tuzemsku a ve střední Evropě. Prudký nárůst prodejů umožnil komplexní modernizaci výrobních kapacit a zvýšení výroby o více než 100% na množství přesahující 8 milionů m2 dlaždic za rok. Další podmínkou úspěchu byl cílevědomý rozvoj nabídky dlaždic. Dlaždice značky BohemiaGres byly samozřejmostí v obytných, společenských, obchodních a průmyslových prostorách a provozech.

1990

Rokem 1998 začala další významná etapa historie Chlumčanských keramických závodů, a.s. Rakouská firma „Lasselsberger Holding International, GmbH“ koupila majoritní podíl chlumčanských akcií a stala se rozhodujícím akcionářem. Tímto krokem získala rozhodující vliv také v a.s. Calofrig Borovany a Borgres, s.r.o., Borovany. Dalším členem nově vznikající skupiny se v roce 1999 stala a.s. Keramika Horní Bříza a s.r.o. Kemat Skalná. Dynamický rozvoj skupiny pokračoval akvizicí společnosti Cemix, s.r.o., Čebín a v roce 2002 byl završen získáním a.s. Rako.

1998

Chlumčanské keramické závody oslavily v roce 2003 výročí 130 let svého vzniku, jako nepominutelnou součást akciové společnosti Lasselsberger, a.s..

2003

V roce 2006 se sjednotil katalogový systém, kdy se výrobky Taurus a dlaždice vyráběné v závodě Chlumčany začaly prodávat pod značkami LB OBJECT a RAKO. Tvůrčí potenciál chlumčanských keramiků neustále roste a rozvíjí se, a to i díky moderním technologiím. Výrobky Taurus a široký sortiment dlaždic vyráběný v Chlumčanech je stále oblíbený na evropských trzích, je důstojným symbolem tradice, předávané na Chlumčansku téměř sto čtyřicet let z generace na generaci.

2006

Vysoká poptávka po kalibrovaných velkoformátových dlaždicích vedla společnost LASSELSBERGER, s.r.o. k rozhodnutí uvést začátkem letošního roku do provozu novou kalibrační linku a linku na výrobu dlaždic 60 x 60 cm v závodě Chlumčany. Instalací nové linky s kapacitou 1mil. m2/ ročně byla prakticky zdvojnásobena kapacita výroby kalibrovaných výrobků. Kalibrované dlaždice lze efektně a velmi efektivně pokládat s minimální spárou a dosahovat tak velmi homogenního vyznění podlahy. Dlaždice 60 x 60 cm výrazně zvyšují možnost nabízet a aplikovat tyto výrobky v projektových řešeních.

2011

Společnost LASSELSBERGER, s.r.o. stále zlepšuje technologickou vybavenost závodu v Chlumčanech. V únoru byla slavnostně uvedena do plného provozu nová pec italského výrobce Sacmi. Cílem je stále dosahovat srovnatelné technické vybavenosti se světovými výrobci. Kompletní linka včetně nové pece vyrábí velké formáty dlaždic 60 x 60 cm, což jsou trendové produkty v nejvyšším cenovém segmentu, srovnatelné kvalitou i designem s italskými výrobky. Výrobní závod v Chlumčanech se instalací nových technologií stal nejmodernějším výrobním závodem skupiny LASSELSBERGER na výrobu dlaždic a s kapacitou výroby 10, 5 mil. m2 za rok je i výrobním závodem největším.

2012

V tomto roce slaví závod Chlumčany 140 let své existence. Pro velký zájem o dlaždice a universální obklady se daří trvale investovat do modernizace výrobního zařízení v Chlumčanech. Díky rozsáhlým investicím jsou zde vyráběny glazované a neglazované dlaždice od mozaikových formátu 5 x 5 cm až po velkoformátové dlaždice 60 x 60 cm včetně všech funkčních a dekorativních doplňků.

2013

Úvod > O nás > Historie společnosti > Historie CHKZ Vyzkoušejte filtr produktů RAKO HOME a RAKO OBJECT.Filtr produktů