Na základě žádosti o dotaci byla společnosti LASSELSBERGER, s.r.o. přidělena dotace na vzdělávací projekt v režimu Dočasný rámec a De minimis.

Projekt s názvem Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců v oblasti technologie výroby keramických dlaždic společnosti Lasselsberger s.r.o.“pod registračním číslem „CZ.1.04/1.1.04/60.00358“ se začal realizovat 1.1.2011 a byl ukončen 31.12.2012.
Projekt přispěl ke zvýšení produktivity práce a kvality ve specifickém výrobním procesu při použití unikátní technologie barvení, lámání a broušení keramických dlaždic a obkládaček. Posílila se zastupitelnost ve výrobě.

Projekt s názvem „Cestou zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců LASSELSBERGER, s.r.o. lze dosáhnout prosperity a konkurenceschopnosti“ pod registračním číslem „CZ.1.04/1.1.04/60.00357“ se začal realizovat 1.2.2011 a ukončen bude 31.1.2013.
Hlavním cílem projektu je posílit zastupitelnost zaměstnanců a upevnit konkurenceschopnost LASSELSBERGER, s.r.o.

OP LZZ_projekty_zaverecna zprava (pdf, 346 kB)

 

Společnost LASSELSBERGER, s.r.o. je partnerem projektu „ Víceúčelový objekt pro praktické vyučování žáků a celoživotní vzdělávání v řemeslných oborech vzdělání“, který realizuje Střední škola, Horní Bříza, U Klubu 302, 330 12 Horní Bříza v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

 

Úvod > O nás > Kariéra > Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Vyzkoušejte filtr produktů RAKO HOME a RAKO OBJECT.Filtr produktů