Základní školy

Žáci 9. tříd se rozhodují o svém dalším profesním životě a podávají přihlášky na střední školy a odborná učiliště. Naší snahou je přiblížit  studentům jednu z možných variant navazujícího studia a stát se tak součástí naší společnosti. Organizujeme exkurze ve výrobních závodech, kde mají žáci možnost seznámit se s výrobním provozem, novými technologiemi a na vlastní oči sledovat cestu k hotovému výrobku. Navštěvujeme základní školy a snažíme se žákům představit naši společnost formou prezentace a následné diskuze.


Střední školy a střední odborná učiliště

Keramické školy

Podporujeme studenty, které zajímá keramický průmysl a chemie. Pro tyto studenty je studium na keramických školách jasnou volbou. Možnost tohoto typu studia nabízí Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Střední odborné učiliště stavební Plzeň, pracoviště Horní BřízaStřední průmyslová škola keramická a sklářská škola v Karlových Varech. Jsme si vědomi toho, že studium na těchto školách může být pro rodinu finančně náročné. Studentům přispíváme na ubytování a dopravu.

Technické školy a odborná učiliště

Studentům středních průmyslových a odborných škol se zaměřením na strojírenství a elektro, ale i studentům středních odborných učilišť nabízíme možnost absolvování povinné praxe přímo ve výrobních závodech v Chlumčanech u Přeštic nebo v Lubné u Rakovníka.  V uvedených závodech je pověřena zodpovědná osoba, která se po dobu praxe studentům plně věnuje. Úspěšným studentům nabízíme i stipendium.  Spolupracujeme např. se Střední průmyslovou školou Profesora Švejcara, Střední průmyslovou školou v Rakovníku, Střední průmyslovou školou Klatovy, Střední školou Kralovice, Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou elektrotechnickou v PlzniStředním odborným učilištěm elektrotechnickým Skvrňany a s řadou dalších. Absolventi, kteří  s námi během studia spolupracují, mohou být následně přednostně přijati do pracovního poměru.

  

Vysoké školy

Obor chemické technologie

Dlouhodobě spolupracujeme s vysokými školami se zaměřením na chemické technologie, zejména s VŠCHT v Praze a mnozí z absolventů jsou našimi zaměstnanci. Snažíme se je ve studiu podporovat, spolupracujeme s nimi při semestrálních, bakalářských i  diplomových pracích a umožňujeme absolvování povinné praxe přímo ve výrobních závodech. Vybrané studenty podporujeme finančně, formou stipendia i placených brigád. Pravidelně se účastníme veletrhu pracovních míst, veletrhů pořádaných přímo vysokou školou, na kterých prezentujeme naši firmu, diskutujeme se studenty, nabízíme jim spolupráci a představujeme možnosti uplatnění v naší společnosti. Absolventi  chemických oborů zastávají v naší společnosti klíčové pracovní pozice s možností profesního růstu.

Nabídka pro studenty VŠCHT (pdf, 552 kB)

Obor elektro a strojní

Naše výrobní závody jsou v oblasti výroby keramických obkladů a dlažeb vybaveny nejmodernějším strojním zařízením. V naší společnosti najdou uplatnění i ti z vás, kteří studují vysokou školu v oboru  elektro nebo strojní. I studenty těchto oborů se snažíme ve studiu podporovat, spolupracujeme s nimi při semestrálních, bakalářských nebo diplomových pracích a umožňujeme absolvování povinné praxe přímo ve výrobních závodech. Vybrané studenty podporujeme finančně, formou stipendia i placených brigád. Spolupracujeme se ZČU v Plzni, zúčastňujeme se veletrhů pracovních příležitostí. 

   

Úvod > O nás > Kariéra > Pro žáky a studenty Vyzkoušejte filtr produktů RAKO HOME a RAKO OBJECT.Filtr produktů