Historia RAKO

Gdy powódź w Rakowniku, w roku 1882 zatopiła system, pomyślnie rozwijających się, kopalni węgla kamiennego, nikt nie przypuszczał, że z tej katastrofy narodzą się najsłynniejsze czeskie zakłady ceramiczne i najbardziej znaczący przemysł okolic Rakownika. Gdy już w kopalniach nie było możliwe wznowienie wydobycia, część budynków, bocznice kolejowe i część, na owe czasy bardzo dobrego wyposażenia technicznego, właściciel kopalń, Spółka Moravia postanowiła zastosować do produkcji wyrobów ceramicznych.

1882

Jako podstawowy surowiec można było wykorzystać hałdy iłów (skały płonnej, towarzyszącej wydobyciu węgla) oraz miejscowe gliny. Po wstępnych próbach w roku1883, zabudowania kopalni Św. Moritz wyposażono w maszyny do przetwarzania iłów, prasy hydrauliczne, trzy piece i rozpoczęto produkcję cegieł żaroodpornych oraz płytek kamionkowych, która od tego czasu nieprzerwanie trwa już 125 lat.

1883

Na początku roku 1898 firmę kupili panowie Kasalovsky i Sommerschuh. Szczególnie Emil Sommerschuh przysłużył się rozwojowi firmy i asortymentu, Był synem znanego praskiego ceramika i producenta kafli. Dzięki jego zdolnościom, wiedzy oraz współpracy z szeregiem malarzy, plastyków i architektów, oferta firmy wkrótce się rozszerzyła o ścienne szkliwione płytki, nowe rodzaje kafli zwykłych i piecowych, mozaiek w stylu perskich dywanów, ceramiczne obrazy, ogrodową i cmentarną ceramikę, specialne ceramiczne kasetony i płytki elewacyjne. Wspołpraca z najlepszymi twórcami skutkowała wysokim poziomem estetycznym produktów, a oprócz sukcesów komercyjnych przyniosła też nagrody w międzynarodowych wystawach i konkursach.

1898

W roku 1907 fabryka została sprzedana książęciu Janu II. z Liechtenstein'u, który już był właścicielem zakładów w Posztornej koło Brzecławia. Wynikiem wspólpracy obu fabryk powstał zakład o dużym znaczeniu. Dyrektorem generalnym został mianowany Emil Sommerschuh, który kontynuował zapoczątkowany rozwój. Powstały wspaniałe wnętrza w budynkach, które trwają do dziś, jak na przykład "Obecni dum" w Pradze, niedawno na nowo otwarty hotel Imperial, rzeżby na elewacji Wschodnioczeskiego muzeum w Hradcu Kralowym itp.

1907

Jan z Liechtenstein'u sprzedał swoje zakłady ceramiczne w roku 1920 spółce akcyjnej z większosciowym udziałem "Żivnobanku". W okresie przed drugą wojną światową wprowadzono szereg mechanizacyjnych nowinek i postawiono większość hal produkcyjnych obecnego działu produkcji płytek ściennych. Na przełomie lat 20. i 30. zwiększył się popyt na płytki elewacyjne.

1920

W czasie drugiej wojny światowej produkcja została znacznie ograniczona. Wznowiona została w roku 1945. Po nacjonalizacji, powstały nowe państwowe Rakownickie Zaklady Ceramiczne, do których dołączono 17 kolejnych zakładów. Dalsza konsolidacja produkcji nastąpiła w roku 1947.

1945

W wyniku reorganizacji, w roku 1949 powstały trzy nowe państwowe zakłady, a kolejne zmiany organizacyjne następowały w dalszych latach. Produkcja kafki i pieców nie została w Rakowniku wznowiona. Zwiększony ruch budowlany w zniszczonej Europie wymagał dostaw płytek podłogowych a jeszcze bardziej, ściennych. Duży popyt prowadził do ograniczenia produkcji techniczne zaawansowanych produktów.

1949

Na przełomie lat 50. i 60. doszło do pierwszych poważniejszych rekonstrukcji i inwestycji, a następnie do zmodernizowania wszystkich działów produkcji.

1955

W latach 1961-1964 doszło do ważnej modernizacji linii produkcyjnej płytek ściennych. Do przygotowania masy do prasowania po raz pierwszy zastosowano suszarnię rozpyłową, a Rakownickie Zakłady Ceramiczne stały się światowym pionierem tej nowej technologii.

1961

Początkiem lat osiemdziesiątych została dokończona budowa nowego zakładu RAKO III w Lubnej koło Rakownika.

1980

W latach dziewięćdziesiątych, zmiana warunków polityczno-gospodarczych doprowadziła do zmiany zakładu państwowego w spółkę akcyjną, która do czasów obecnych się składa z pięciu zakładów.

1991

W latach 1994 - 2002 większościowym udziałowcem Rakownickich Zakładów Ceramicznych został czołowy niemiecki producent ceramiki budowlanej Deutsche Steinzeug Cremer und Breuer AG.

1994

W roku 2002 większościowym udziałowcem została austriacka rodzinna firma LASSELSBERGER, która włączyła RAKO do swojej Spółki LASSELSBERGER S.A. (obecnie LASSELSBERGER Sp. z o.o.), będącej największym producentem płytek ceramicznych w Czeskiej Republice oraz znaczącym graczem na rynkach europejskich. Zachowuje i rozwija 125-letnią tradycję marki RAKO z kompleksową ofertą ceramiki mieszkaniowej, którą co rok wzbogaca o nowe kolekcje. Systemowe rozwiązania komercyjne lub niekomercyjne obiekty o wysokich wymogach, zaspokaja ofertą produktów pod marką LB Object.

2002

Wstęp > O nas > Historia spółki > Historia RAKO