Osm kroků pro (staro)nový balkon

Dlažba na balkoně musí něco vydržet. Bude vystavena slunci, ale také dešti a mrazu. Aby byla natolik odolná, že vás za pár let nečeká další kompletní rekonstrukce, vyplatí se nejen zvolit správný postup pokládky, ale také vhodnou skladbu materiálů, které jsou vzájemně kompatibilní. Průkopníkem je v tomto ohledu značka RAKO, která ve svém sortimentu nabízí jak keramické dlaždice, vhodné pro pokládku na balkonech, tak stavební chemii RAKO SYSTEM.

Při rekonstrukci balkonu je nutné odstranit starou keramickou dlažbu, často také spádový beton pod ní, popřípadě provést i opravu nosné konstrukce balkonu. Podrobnosti o opravách starších balkonů najdete v sekci Systémová řešení.

Novou dlažbu není vhodné pokládat na dlažbu původní. I když původní keramická dlažba může vypadat nepoškozeně, skrývají se pod ní zpravidla dutá místa, případně jiné vady.

Nezapomeňte, že před pokládkou dlažby musí být povrch podkladní konstrukce pevný, soudržný, zbavený starých nátěrů, vosků, mastnoty, prachu a dalších nečistot. Kromě stavební chemie RAKO SYSTEM uvedené v dalším postupu budete potřebovat i keramickou dlažbu a tzv. keramické balkónové tvarovky. Tyto přelivové keramické prvky umisťované na hranu balkonu jsou s ohledem na životnost balkonu výhodné, protože mají při teplotních změnách povrchu stejnou roztažnost jako dlažba, na rozdíl např. od oplechování.

Jak správně postupovat při montáži:

1. Penetrace podkladu

Penetrace podkladuBetonovou nosnou konstrukci opatříme penetrací, která uzavře savý povrch podkladní konstrukce. Vhodný je penetrační nátěr RAKO PE 202. Výrobek ředíme dle návodu, přibližně v poměru 1 : 3. RAKO PE 202 účinně zpevní povrch podkladu.
2. Tvorba spádového klínu

Tvorba spádového klínuSpádový klín lze snadno vytvořit s využitím vyrovnávacího potěru, například moderního cementového potěru s vlákny RAKO OV 30 (s přídavkem zušlechťující emulze RAKO EM 10 dle návodu). Materiál RAKO OV 30 je vhodný pro spádované podlahy od 5 do 100 mm. Potěr je pochozí již po 3 dnech, dlažbu lze položit nejdříve za 14 dní.

Spád podlahové konstrukce musí činit minimálně 2 %, aby voda z povrchu dobře odtékala.

3. Hydroizolace

HydroizolaceNa vyspádovanou plochu balkonu, včetně čelních stran, provádíme izolaci. Využít lze jednosložkovou flexibilní hydroizolační stěrku proti tlakové vodě RAKO SE 6. Nanáší se ve dvou vrstvách v celkové tloušťce minimálně 2 mm. Interval mezi jednotlivými vrstvami by měl činit minimálně 4 hodiny.

Pro balkon a terasu volte vždy hydroizolaci určenou pro trvalé zatížení vodou a nezapomeňte ji nanést ve dvou vrstvách. Druhá vrstva je pojistná – v první vrstvě totiž může vzniknout bublina nebo se objevit kamínek, což naruší hydroizolační funkci materiálu. Důležité je izolovat i čela balkonu, zabráníte tak vlhnutí podhledu!

4. Aplikace těsnicí pásky

Aplikace těsnicí páskyDo místa styku podlahy se stěnou vložte do izolační vrstvy bandážní a těsnicí pásku RAKO SE 5 minimálně šířky 100 mm. Těsnicí páska musí být vlepena celoplošně do hydroizolace. Oboustranně kašírovaná páska je určena pro přemostění a utěsnění napojení mezi podlahou a stěnou.

Pokládka keramické dlažby je možná, až když vyzraje izolační stěrka, což je přibližně po 1-3 dnech. Stěrka se nesmí aplikovat při přímém slunečním svitu! Při vysychání chraňte stěrku před deštěm.

5. Lepidlo

Aplikace lepidlaPro montáž dlaždic včetně balkónových tvarovek využijte flexibilní lepicí tmel třídy C2TES1 - jde o lepidla s vysokou příčnou deformací a přídržností. Vhodné je například profi cementové lepidlo RAKO AD 530 s prodlouženou dobou otevřeného času. Lepení se doporučuje provádět dvoukontaktně, metodou Buttering & Floating, kdy se lepidlo nanáší na dlaždici i na podklad. Spotřeba lepidla se pohybuje cca na úrovni 4,5-5 kg/m2.
Při pokládce se vyvarujte přímého oslunění. Mohlo by dojít k přeschnutí povrchu lepidla, což způsobí omezený kontakt dlažby s podkladem.

6. Balkónové tvarovky

Pokládka balkonových tvarovekKromě keramické dlažby využijte na jejím okraji i keramické balkónové tvarovky. Mohou mít stejný či podobný odstín jako dlažba, často se využívá také kontrastních odstínů, což působí zajímavě. 
7. Spárování

SpárováníPlošné spárování včetně spárování tvarovek provádíme nejlépe vodoodpudivou a vodotěsnou hmotou. Vhodná pro tento účel je například superflexibilní rychleschnoucí spárovací hmota RAKO GFS třídy CG2WAS1 s příměsí skelných vláken. Tento materiál byl vyvinut, testován a certifikován speciálně pro balkonovou přelivovou tvarovku do systému RAKO SYSTEM – BALKON. Spotřeba spárovací hmoty je cca 0,4 – 0,8 kg/m2.
U balkonů a teras vystavených povětrnostním vlivům dodržujte šířku spáry minimálně 5 mm.

8. Dilatační spáry

Dilatační spáryU balkonů do velikosti cca 4 m2 není nutné realizovat plošné dilatace. U větších ploch se dilatace provádí po cca 3 m (přesný rozměr by měl odpovídat dvojnásobku hloubky balkonu). Obvodovou dilataci v místě styku stěny s podlahou je však nutné provést vždy. Dilatace se s ohledem na umožnění pohybu v přechodové spáře provádí pomocí podkladního separačního provazce RAKO PES a trvale pružného polyuretanového tmelu RAKO SAB.

Separační provazec zamezí nežádoucímu přilnutí tmelu ke dnu spáry a zajistí její přesnou tloušťku. Díky provazci zajistíme dlouhou životnost pružné spáry bez vzniku trhlin.

9. Dokončení, úklid

Postavební úklidNa postavební úklid lze použít profesionální čisticí prostředek RAKO CL 802. Přípravek z řady RAKO SYSTEM pro důkladné čištění obkladů a dlažeb si snadno poradí s cementovými zbytky, ale i s cementovými závoji, hořečnatými a minerálními usazeninami.
Odvod vody stačí řešit pouhým přelivem alespoň na jedné straně, bez nutnosti použít okapové svody.

Sloupky zábradlí kotvíme vždy mimo keramický obklad, abychom nenarušili hydroizolaci v ploše balkonu. Zábradlí lze kotvit z bočních stran balkonu, odkud voda stéká rychle a nedostane se tak do podkladu, jako na vodorovné konstrukci. Další variantou je kotvení do fasády, pak o povrch dlažby balkonu opírá jen „nožička“ (viz. foto). Toto řešení je běžné u panelových domů.

TIP

Pro pokládku na balkonech se hodí světlé odstíny dlažeb, které jsou oproti tmavým barvám méně tepelně namáhány. Toto tepelné namáhání vytváří pnutí mezi keramikou a podkladem a může vést ke vzniku poruch v konstrukci. Tipy na balkonovou dlažbu:

  • Pro obyvatele panelových domů - slinuté neglazované dlaždice Taurus s velmi nízkou nasákavostí (< 0,5 %), vysoce odolné vůči mechanickému namáhání a znečištění. Dlaždice doplní balkónové tvarovky ze stejné série ve stejném nebo odlišném odstínu.
  • Pro rodinné domy – série Travertin a slinuté dlaždice ze série Siena ve formátu 22,5 x 22,5 nebo 22,5 x 45 cm s jemnou patinou připomínající ošlapání, tzv. cotto dlažbu. Dlaždice v jedné ze třech atraktivních barevných variant zvýrazní barevně odlišné balkónové tvarovky ze série Taurus.
  • Balkon milovníků designu – moderně působí balkon s dlaždicemi velkých formátů 45 x 45 cm, případně až 60 x 60 cm, například ze série Rock v univerzálních přírodních matných barvách, případně ze série Naturstone v zemitých odstínech s výrazným břidlicovým reliéfem.

Všechny uvedené výrobky z řady RAKO SYSTEM a keramické obklady a tvarovky RAKO zakoupíte v autorizovaných prodejnách RAKO.

Úvod > Poradna > Rady pro obkládání > Osm kroků pro (staro)nový balkon Vyzkoušejte filtr produktů RAKO HOME a RAKO OBJECT.Filtr produktů