Všechny keramické obkladové prvky jsou vyráběny v dávkách - šaržích, které se navzájem mohou lišit barevným odstínem a rozměrem. Jednotlivé šarže jsou označeny v průvodní dokumentaci, na obalech, paletách a v dodacích listech skrze:

  • barevný odstín šarže – dvě písmena nebo číslice
  • deklarovaný rozměr - poslední číslice rozměru v mm

Obkladové prvky jednotlivých šarží s odlišně označeným barevným odstínem šarže nebo odlišným deklarovaným rozměrem, nesmí být použity pro jednu plochu. Před zahájením kladečských prací je třeba ověřit údaje o dodané šarži na obalech. Kombinace obkladových prvků s různým katalogovým číslem v jedné ploše je třeba předem projednat a písemně objednat u dodavatele nebo prodejce.

Jmenovité a deklarované rozměry

Keramické prvky se označují podle EN 14411:2016 jmenovitými rozměry v cm, např. 10 x 10, 30 x 30 cm. Konkrétní vyrobený rozměr - deklarovaný rozměr (W) - keramického prvku je uveden na obalu v mm, např. 98 x 98, 298 x 298 mm (viz. obrázek - kód rozměru).

Modulové rozměry

Modulové rozměry jsou vhodné pro kombinování obkladů různých formátů do jedné plochy při zachování průběžných spár. Do rozměru výrobku je započítávána i šířka jednotné spátry, takže lze tvořit i v ploše z různých formátů pravidelné spárování.

 

Úvod > Poradna > Vlastnosti obkladových prvků > Odstíny a rozměry Vyzkoušejte filtr produktů RAKO HOME a RAKO OBJECT.Filtr produktů