Doporučené systémové řešení RAKO SYSTEM

1. příprava podkladu

Podklad pro pokládku velkoformátové dlažby musí být pevný, vyzrálý, zbavený nečistot a nerovností.
K důležitým krokům před pokládkou patří rozměření dilatačních spár a jejich proříznutí v podkladu, kde se snažíme přizpůsobit dilataci konstrukci podlahy a formátu dlažby.
Dále je nutné všechny savé podklady opatřit penetrací PE 202, která sjednocuje savost podkladu a zvyšuje jeho soudržnost.

  
příprava podkladu a připravený podklad s proříznutou dilatací

2. pokládka

K lepení velkoformátové keramiky používáme flexibilní lepící tmely kategorie C2, v našem případě AD530. Vždy aplikujeme metodu oboustranného nanášení zubovou stěrkou se zubem min. 10 mm, kdy lépe zajistíme ideální rovinnost, docílíme bezdutinového kontaktu a ideálního spojení keramiky s podkladem.


oboustranné nanesení tmele zubovou stěrkou na podklad a rub dlažby   

3. dilatace

Dilatace je důležitým prvkem pro správnou a bezproblémovou funkčnost keramiky. Při respektování a dodržení normou daných pravidel máme záruku na dlouholetý provoz takto vytvořeného povrchu. Při pokládce dbáme na to, aby dilatace nebyly zaneseny tmelem či spárovací hmotou. Při nedodržení čistoty pak dilatace ztrácí svoji funkčnost.

 
nanášení tmele a zachování čistoty dilatačních spár je nutné na podlaze i u stěny


vkládání separačního provazce PES do dilatací před spárováním, detail velikosti spár 2mm

4. spárování

Po vytvrdnutí lepícího tmele je dlažba pochozí a po vyčištění spár může dojít k jejímu vyspárování. Vhodnou spárovací hmotu GF zatíráme do spár neoprenovou nebo gumovou stěrkou a  po době nutné pro zavadnutí ji opakovaně smýváme molitanovým hladítkem čistou vodou. Konečné mytí cementového závoje na povrchu dlažby provádíme roztokem s čističem CL802. Veškeré pružné spoje, dilatace, styk podlahy a soklu provádíme silikonovým nebo polyuretanovým tmelem.   

TIP: pro spárování obkladů používejte spárovací hmoty s hydrofobním (vodoodpudivým) efektem, který zajišťuje snadnou čistitelnost a odolnost proti plísním


zapracování spárovací hmoty do spár


odstranění přebytečné spárovací hmoty –mytím (molitanové hladítko a čistá voda)


pružné spoje vyplníme silikonovým nebo polyuretanovým tmelem

5.údržba

Pro dokonalou funkci povrchu dlažby a spokojenost uživatele je i důležitá periodická údržba, která je specifická pro daný prostor, provoz a zvolenou keramiku. Pro vysoké znečištění veřejných podlah je vždy nastavena kombinací doporučených čisticích prostředků CL802, CL803, CL810.

 
periodická údržba povrchu

 

Úvod > Poradna > Rady pro obkládání > Pokládka velkoformátových dlažeb