Pro minimalizaci rozměrových nároků na skladbu kročejové izolace naše firma nabízí velmi efektivní řešení za pomoci zvukově izolačního panelu SDI. Ten se při pokládce vloží přímo pod keramickou dlažbu a tato skladba poskytuje definovaný akustický útlum.
Dále tato vložka eliminuje možnost vzniku smykového napětí při nadměrných deformacích v podlahových konstrukcích a umožňuje tím pokládku na zcela nestandardní podklady (např. dřevěné konstrukce stropů, dřevotřískové podlahy aj.).

Typová skladba

  • Penetrace PE 202 (kročejová izolace z minerální vlny)
  • Samonivelační vyrovnávací hmota LE 30 (OSB desky ve dvou vrstvách, na ně kontaktní můstek CP 203)
  • Dilatační samolepící páska DSAT
  • Lepidlo AD 590 nebo AD 530
  • SDI panel
  • Lepidlo AD 590 nebo AD 530
  • Keramická dlažba
  • Flexibilní spárovací hmota GF DRY nebo GFS
  • Silikonový tmel SI + dilatační provazec PES

Tichá dlažba_typová skladba_RAKO SYSTEM

Pracovní postup - detailní popis

Příprava: Před pokládkou musí podklad vykazovat dostatečnou pevnost a soudržnost. Odchylka rovinnosti podkladu nesmí přesáhnout 2 mm na 2 m lati. V případě nedostatků je třeba použít samonivelační vyrovnávací hmoty LE 20 nebo LE 30. V případě pokládky na kročejovou izolaci větších tl. se podklad zpevní montáží dvou vrstev OSB desek. Desky o síle 18 a 15 mm pokládáme na vazbu spár a obě vrstvy dokonale spojíme prošroubováním.

Penetrace podkladů: Savé povrchy podlahových konstrukcí je nutno penetrovat nátěrem PE 202 v příslušném ředění (cca 1:3-5). Spotřeba cca 0,15 l/m2 aplikované tekutiny. Na deformovatelné a nenasákavé podklady (Cetris, OSB) aplikujeme kontaktní můstek pomocí nátěru CP 203 s obsahem plniva. Předpokládaná spotřeba kontaktního můstku je 0,25-0,4 kg/m2.

Montáž izolačního obvodového pásu: Po obvodě izolované plochy aplikujeme na stěnu samolepicí separační pás DSAT šíře 25 mm. Ten přeruší eventuální akustické mosty mezi dlažbou a stěnou.

Montáž zvukově izolačního panelu: Montáž zvukově izolačního panelu SDI provedeme za pomoci cementového lepidla AD 590 třídy C2FTE S1, který svým speciálním složením zajišťuje dokonalý kontakt s materiálem panelu a zkracuje technologické pauzy. Používáme zubovou stěrku 3–4 mm se spotřebou cca 2,1 kg/m2.Spáry mezi deskami doporučujene přelepit úzkou krycí papírovou páskou, která zamezí vzniku akustického mostu při lepení dlažby.

Izolování – utěsnění všech prostorů zatěžovaných vodou: Izolování provádíme na zabudované SDI panely, viz systémové řešení koupelny.

Montáž keramické dlažby: Pro montáž keramické dlažby použijeme opět cementové lepidlo AD 590 třídy C2FTE S1. Použitá stěrka 8 mm, spotřeba pro lepení dlažby činí cca 4,2 kg/m2.

Spárování plochy dlažby: Po vytvrzení lepidla celoplošně spárujeme cementovou hmotou GF DRY třídy CG2 WA dodávanou v plném barevném spektru 24 barev. V případě použití na výrazně deformující se podklady doporučujeme použít rychle tuhnoucí spárovací hmotu GFS třídy CG2 WA S1, se zvýšenou schopností příčné deformace. Spotřeba cca 0,4–0,8 kg/m2.

Tmelení dilatačních spár: V obvodové spáře k soklům a v dilatacích je nutné použití trvale pružného silikonového tmelu SI dodávaného v barevné škále hmoty GF DRY. Při aplikaci hmoty SI je vhodné použití pokladního provazce PES. Zamezí nežádoucímu přilnutí ke dnu spáry a vymezí přesný tvar silikonu. Vydatnost kartuše 310 ml je cca 6–12 bm dle velikosti spáry.

Úklid: Pro odstranění cementových zbytků použijte čisticí prostředek CL 802. Po důkladném vyčištění povrchu doporučujeme provést celoplošnou impregnaci povrchu přípravkem CL 809.

Údržba: Pro běžnou údržbu použijte čisticí prostředek CL 803 v kombinaci s CL 802(vodní kámen) a CL 810 (mastnoty).


Akustická studie - použití kročejové izolace z minerální vlny tloušťky 30 mm

Měřeno a certifikováno dle ČSN EN ISO 140-8, Centrem stavebního inženýrství, a.s., Akreditovaná zkušebna akustiky
č. 10007.5, Praha 10 –Hostivař.)

Analýza kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí s použitím technologie odhlučněné keramické podlahy s panelem SDI. Z prováděcího protokolu byly naměřeny tyto akustické údaje:
Vážené snížení kročejového zvuku: ΔLw = 18 dB. Vzduchová neprůzvučnost: Rw = 60 dB

 

Úvod > Systémová řešení > Tichá dlažba