História CHKZ

História keramickej výroby sa v Chlumčanoch odvíja od roku 1873. Vtedy saský podnikateľ Gustav Oberreit vyhĺbil niekoľko prieskumných šácht v mieste dnešného kaolínového lomu a objavil ložisko kaolínu. V tom istom roku tu českí podnikatelia Čermák a Pečka založili úpravňu kaolínu, ktorá v nasledujúcich rokoch často menila majiteľa a postupne zvyšovala a modernizovala ťažbu a úpravu kaolínu. V roku 1912 tu vznikla prvá akciová spoločnosť s názvom „Dobřanské kaolínové a šamotové závody“, ktorá v Chlumčanoch odštartovala intenzívny rozvoj keramickej výroby.

1873

V rokoch 1912 – 1918 vyprodukovala ročne 9 miliónov pieskových tehál, 4.000 vagónov piesku, 12.500 ton kaolínu, 7.000 ton šamotu. V roku 1914 tu bola postavená továreň na glazované dlaždice a obkladačky. Hovorilo sa jej „Flíska“ podľa nemeckého označenia glazovaných dlaždíc - Fliesen. Po prvej svetovej vojne sa „Flíska“ stala rýchlo rastúcim zárodkom významnej českej firmy.

1912

V roku 1927 vyrobila 97 000 m2 keramických dlaždíc, v roku 1929, kedy sa stala súčasťou Západočeských tovární kaolínových - šamotových a slovenských závodov magnezitových a.s. Praha, to už bolo 280 000 m2. Vrchol produkcie dosiahla v roku 1941, kedy vyrobila 315 000 m2. V roku 1943 chlumčanský závod značne poškodili nálety a až budovateľské nadšenie prvého mierového roku 1945 dostalo produkciu závodu na predvojnovú úroveň. V tom istom roku na jeseň boli „Západočeské továrne“ Benešovým dekrétom z 24.10.1945 znárodnené zoštátnením.

1927

Éru hospodárenia závodu v období 1949 – 1989, deformovanú prerozdeľovaním zdrojov a ideologicky motivovanými zásahmi do riadenia, podnik v zdraví prekonal, v rámci obmedzených možností sa technicky rozvíjal a vstup do trhového prostredia úspešne zvládol. V roku 1950 vyrobil 385 000 m2 dlaždíc, v roku 1965 1,2 mil. m2 a v roku 1990 dosiahla výroba 4 mil. m2.

1949

Pre nasledujúce desaťročie 1990 - 2000 bolo rozhodujúce prezieravé strategické rozhodnutie zamerať spoločnosť na výrobu vysoko spekaných dlaždíc, pre ktoré sa otvorili trhy v tuzemsku a v strednej Európe. Prudký nárast predaja umožnil komplexnú modernizáciu výrobných kapacít a zvýšenie výroby o viac ako 100% na množstvo presahujúce 8 miliónov m2 dlaždíc za rok. Ďalšou podmienkou úspechu bol cieľavedomý rozvoj ponuky dlaždíc. Dlaždice značky BohemiaGres boli samozrejmosťou v obytných, spoločenských, obchodných a priemyselných priestoroch a prevádzkach.

1990

Rokom 1998 začala ďalšia významná etapa histórie Chlumčanských keramických závodov, a.s. Rakúska firma „Lasselsberger Holding International, GmbH“ kúpila majoritný podiel chlumčanských akcií a stala sa rozhodujúcim akcionárom. Týmto krokom získala rozhodujúci vplyv tiež v a.s. Calofrig Borovany a Borgres, s.r.o., Borovany. Ďalším členom novovznikajúcej skupiny sa v roku 1999 stala a.s. Keramika Horní Bříza a s.r.o. Kemat Skalná. Dynamický rozvoj skupiny pokračoval akvizíciou spoločnosti Cemix, s.r.o., Čebín a v roku 2002 bol zavŕšený získaním a.s. Rako.

1998

Chlumčanské keramické závody oslávili v roku 2003 130. výročie svojho vzniku, ako nezanedbateľná súčasť akciovej spoločnosti Lasselsberger, a.s..

2003

V roku 2006 sa zjednotil katalógový systém, kedy sa výrobky Taurus a dlaždice vyrábané v závode Chlumčany začali predávať pod značkami LB OBJECT a RAKO. Tvorivý potenciál chlumčanských keramikov neustále rastie a rozvíja sa, a to i vďaka moderným technológiám. Výrobky Taurus a široký sortiment dlaždíc vyrábaný v Chlumčanoch je stále obľúbený na európskych trhoch, je dôstojným symbolom tradície, prenášanej na Chlumčansku takmer stoštyridsať rokov z generácie na generáciu.

2006

Vysoký dopyt po kalibrovaných veľkoformátových dlaždiciach viedol spoločnosť LASSELSBERGER, s.r.o. k rozhodnutiu uviesť začiatkom tohto roku do prevádzky novú kalibračnú linku a linku na výrobu dlaždíc 60 x 60 cm v závode Chlumčany. Inštaláciou novej linky s kapacitou 1mil. m2/ ročne bola prakticky zdvojnásobnená kapacita výroby kalibrovaných výrobkov. Kalibrované dlaždice je možné efektne a veľmi efektívne klásť s minimálnou škárou a dosahovať tak veľmi homogénneho vyznenia podlahy. Dlaždice 60 x 60 cm výrazne zvyšujú možnosť ponúkať a aplikovať tieto výrobky v projektových riešeniach.

2011

Úvod > O nás > História spoločnosti > História CHKZ