Podpora CAD

Dlaždice sú bez škár a ich veľkosť je optimalizovaná v mierke 1 pixel = 1 mm. Dlaždica rozmeru 300 × 300 mm má veľkosť 300 x 300 pixelov.

ArCon - TILER

Inštalácia sortimentu spoločnosti LASSELSBERGER, s.r.o. (značky RAKO HOME a RAKO OBJECT) pre software Tiler pro ArCon: databáza sortimentu (.MDB), obklady vo formáte JPG s adresárovou štruktúrou, definícia vzorov. Do zvoleného adresára sa nakopíruje databáza LB_10_2017.mdb, do podadresára textúry/LB_10_2017 sa nakopírujú súbory vo formáte JPG v adresárovej štruktúre podľa značiek a katalógu produktov.

Inštalácia databáze pro TILER LB_10/2017 (75 MB) - (kolekcia 2018)

Pre správne zobrazenie obkladov v tvare šesťhranu v sérii VIA je potreba TILER verze 3.2, ktorý je na stiahnutie na webu tiler.cz

CAD Decor

Inštalácia sortimentu spoločnosti LASSELSBERGER, s.r.o. (značky RAKO HOME a RAKO OBJECT) pre software CAD Decor je dostupná na stránkach VIP podpory užívateľov programu. Stiahnutý inštalačný súbor automaticky detekuje umiestnenie CAD Decoru a nainštaluje dáta do jeho adresárovej štruktúry.

VIP podpora CAD Decor

Ostatné vizualizačné programy - jpg formát

Inštalácia vo formáte JPG s adresárovou štruktúrou nakopíruje na váš počítač celý sortiment spoločnosti LASSELSBERGER, s.r.o. (značky RAKO HOME a RAKO OBJECT) roztriedený podľa značiek a katalógu produktov. Zoznam súborov JPG v adresároch jednotlivých sérií zodpovedá deleniu obsahu katalógu produktov. Súbory s rovnakým názvom sú obsiahnuté v rôznych adresároch podľa delenia v katalógu.

Inštalácia databáze JPG LB 10/2017 (exe, 70 MB) - (kolekcia 2018)

Ostatné vizualizačné programy - bmp formát, produkty so špárou

Inštalácia vo formáte BMP so špárou s adresárovou štruktúrou nakopíruje na váš počítač celý sortiment spoločnosti LASSELSBERGER, s.r.o. (značky RAKO HOME a RAKO OBJECT) roztriedený podľa značiek a katalógu produktov.

Inštalácia databáze BMP pre ostatné vizualizačné programy LB 10/2017 (exe, 342 MB)  - (kolekcia 2018)

Úvod > Na stiahnutie > Podpora CAD