Keramika RAKO slávi 130. narodeniny

V roku 1883 bola zahájením výroby žiaruvzdorných tehál a režných dlaždíc založená keramická tradícia značky RAKO. Rozvoj priemyslu a stavebníctva v Európe a kvalita rakovníckych dlaždíc viedli v rokoch 1888 - 1938 k postupnému rozširovaniu závodov. Za zmienku stoja významné realizácie tej doby, ktoré sú ozdobami známych stavieb po celom svete: mozaikové obrazy v hoteloch a kúpeľoch Budapešti a Viedne, majolikové obklady v Obecnom dome v Prahe, secesné keramické obklady v pražskom hoteli Imperial, fasádne obklady v tuneli Holland v New Yorku, kúpeľoch Amalienbad vo Viedni a Haviak v Bazileji, atď. Svoje dobré meno a vysokú technickú úroveň výroby si RAKO udržalo aj po druhej svetovej vojne. K ďalšiemu obdobiu rozkvetu značky RAKO došlo v deväťdesiatych rokoch 20. storočia a v prvom desaťročí 21. storočia.
Dejiny keramiky so značkou RAKO - to sú dejiny písané zručnosťou a skúsenosťou mnoho generácií keramikárov už 130 rokov.

Keď povodeň na Rakovnícku v roku 1882 zatopila a zničila celú sústavu nádejne sa rozvíjajúcich kamennouhoľných šácht, nikto netušil, že sa z katastrofy zrodia najslávnejšie české keramické závody a najvýznamnejší priemysel Rakovnícka. Zatiaľ čo v šachtách nebolo možné ťažbu obnoviť, zvyšné budovy, vlečku a časť na svoju dobu veľmi dobrého technického vybavenia sa majiteľ baní, uhoľná spoločnosť Moravia, rozhodol využiť pre keramickú výrobu. Ako východiskovú surovinu bolo možné použiť haldy lupkov (hlušina sprevádzajúca ťažbu uhlia) a miestne íly. Po predbežných skúškach boli v roku 1883 budovy šachty sv. Móric vybavené strojmi pre spracovanie ílov, hydraulickými lismi, tromi guľatými pecami a bola zahájená výroba žiaruvzdorných tehál a režných dlaždíc.
Začiatkom roka 1898 továreň kúpili páni Kasalovský a Sommerschuh. Hlavne Emil Sommerschuh mal pre rozvoj továrne a sortimentu veľký význam. Bol synom známeho pražského keramika a výrobcu kachľových pecí. Vďaka jeho schopnostiam, znalostiam a spolupráci s radou maliarov, sochárov a architektov sa ponuka továrne skoro rozšírila o pórovinové obkladačky, nové druhy kachlí a kachľových pecí, mozaikovité obklady a la perzské koberce, keramické obrazy, záhradnú a cintorínsku keramiku, špeciálne reliéfne obklady budov a fasádne obkladačky. Spolupráca so špičkovými výtvarníkmi viedla k vysokej estetickej úrovni výrobkov a priniesla tiež ocenenia na medzinárodných výstavách a súťažiach.
V roku 1907 bola továreň predaná kniežaťu Jánovi II. z Lichtenštajnu, ktorý už vlastnil keramický závod v Poštornej u Břeclavi. Spolupracou oboch tovární vznikol podnik veľkého významu. Generálnym riaditeľom bol menovaný Emil Sommerschuh, ktorý pokračoval v začatom vývoji. Vznikli veľké diela v budovách, ktoré slúžia dodnes. Špeciálnu a významnú kapitolu výroby tej doby tvoria: mozaikové obrazy (tzv. sekaná mozaika), ktoré je možné vidieť napr. v termálnych kúpeľoch a hoteloch v Budapešti, v budove univerzity v Sofii, v kúpeľoch vo Viedni atď. Majolikové obkladačky glazované farebnými glazúrami (Obecní dom Praha) vytvárajúce rozmerné obrazy. Niektoré boli tvarovo upravené a pripomínali sklenené vitráže katedrálnych okien, tzv. rezaná mozaika (napr. rakovnícky kostol, obraz Jakuba Obrovského Žně v Plzenskej reštaurácii Obecného domu, budova Hlaholu v Prahe apod.). Ojedinelý projekt tej doby predstavuje keramická výzdoba pražského hotelu Imperial.
Ján z Lichtenštajnu predal svoje keramické továrne v roku 1920 akciovej spoločnosti s väčšinovou účasťou Živnobanky. V období do druhej svetovej vojne bola zavedená rada mechanizačných noviniek a postavená väčšina výrobných hál súčasného oddelenia pórovinových obkladačiek. Na prelome 20. a 30. rokov sa zvýšil záujem o fasádne obklady. K najvýznamnejším zákazkám patrili: podzemný tunel Holland, New York, 1926 (15 000 m²), Všeobecný penzijný ústav Praha - Žižkov (teraz VŠE), 1933 (16 000 m²), sanatórium Vyšné Hágy, Vysoké Tatry, 1937 (18 000 m²), Elektrické podniky Praha, 1938 (6 000 m²), plavecký bazén v Hongkongu, kúpele Amalienbad vo Viedni a Haviak v Bazileji.

Závod RAKO_1902Závod RAKO_1907Závod RAKO_30.roky 20.storočiaEmil Sommerschuh

Od vojny až do súčasnosti

Behom druhej svetovej vojny bola výroba značne obmedzená. Obnovená bola v roku 1945, kedy bol závod znárodnený a k novému národnému podniku Rakovnícke keramické závody bolo pripojených ďalších 17 závodov. Postupná konsolidácia výroby nastala až v roku 1947. Reorganizáciou v roku 1949 vznikli tri nové národné podniky, ďalšie reorganizačné zmeny pokračovali v nasledujúcich rokoch. Výroba kachlí a pecí nebola v Rakovníku obnovená, zvýšený stavebný ruch v zničenej Európe si však vyžiadal dodávky keramických dlaždíc, zvlášť však pórovinových obkladačiek. Požiadavky na množstvo viedli k obmedzeniu technicky náročnejších druhov výrobkov. Na prelome 50. a 60. rokov došlo k prvým významnejším povojnovým rekonštrukčným a investičným akciám a neskôr k zmodernizovaniu všetkých výrobných úsekov. Na začiatku osemdesiatych rokov bola dokončená výstavba nového závodu RAKO 3 v Lubnej pri Rakovníku. V deväťdesiatych rokoch priniesla zmena hospodársko-politických podmienok premenu národného podniku na akciovú spoločnosť. V rokoch 1994 - 2002 sa stal majoritným vlastníkom akcií Rakovníckych keramických závodov popredný nemecký výrobca stavebnej keramiky Deutsche Steinzeug Cremer and Breuer AG, v roku 2002 bol vystriedaný rodinnou firmou LASSELSBERGER z Rakúska, ktorá začlenila RAKO do svojej spoločnosti LASSELSBERGER, a. s.

História a súčasnosť spoločnosti LASSELSBERGER v ČR

Spoločnosť LASSELSBERGER pôsobí v Českej republike už od roku 1998, kedy získala majoritný podiel v Chlumčanských keramických závodoch, a.s. a ich prostredníctvom aj v akciovej spoločnosti Calofrig Borovany. Ďalším členom novo vznikajúcej skupiny sa o rok neskôr stala akciová spoločnosť Keramika Horní Bříza a následne Kemat Skalná, s. r.o. Dynamický rozvoj spoločnosti pokračoval akvizíciou spoločnosti Cemix Čebín, s. r. o. a v roku 2002 bol zavŕšený získaním akciovej spoločnosti RAKO. V roku 2004 bol proces premeny dokončený. Na konci roku 2007 došlo k rozdeleniu spoločnosti do nových samostatne pôsobiacich subjektov podnikajúcich v oblasti výroby keramických obkladových materiálov (LASSELSBERGER, a. s.), v oblasti ťažby a úpravy surovín (LB MINERALS, a. s.) a vo výrobe suchých maltových a omietkových zmesí a pastových omietok (LB Cemix, a. s.).
V roku 2005 bola zásadným spôsobom zmenená obchodná politika na tuzemskom trhu, čo sa prejavilo znateľným poklesom podielu na českom trhu. Následkom toho bola prijatá rada zásadných organizačných a personálnych opatrení tak, aby došlo k stabilizácii situácie. Bol vytvorený pevný rámec každoročného inovačného procesu. Behom niekoľkých rokov došlo k zásadnému zatraktívneniu ponúkaného portfólia a vďaka novým investíciám aj k zvýšeniu kvality výrobkov, posunu k veľkým formátom dlažieb aj obkladov a k využívaniu nových zdobiacich a dokončovacích technológii.
Od roku 2009 sa navyše darí definovať a zavádzať inovácie vyhovujúce prierezovo všetkým hlavným trhom spoločnosti. Vzniká tým základný sortiment stavebnicových sérií, ktoré sa stávajú chrbticou ponuky spoločnosti. Táto snaha vrcholí v roku 2012 komplexnou inováciou objektového programu RAKO OBJECT, ktorý sa vďaka unikátnemu systému 24 denných a nočných farieb stáva zásadným marketingovým nástrojom pre stabilizáciu súčasných trhov spoločnosti aj pre rozvoj trhov celkom nových. Po prvýkrát sa tak vo veľkom rozsahu otvárajú nové trhy napr. Kanada, arabské krajiny Stredného Východu či Pakistan.
Výroba je teraz najviac koncentrovaná do dvoch z piatich výrobných závodov v ČR, a to do závodu RAKO 3 v Rakovníku na výrobu obkladačiek a do závodu Chlumčany na výrobu glazovaných a neglazovaných dlaždíc (Taurus). Výrobný závod v Chlumčanoch sa inštaláciou nových technológií stal najmodernejším výrobným závodom skupiny LASSELSBERGER na výrobu dlaždíc a s kapacitou výroby 10,5 mil. m² za rok je aj výrobným závodom najväčším a najstarším. Jeho história sa píše už od roku 1873, kedy bolo v Chlumčanoch objavené ložisko kaolínu.

 Závod Chlumčany_súčasnosťZávod Chlumčany_súčasnosťZávod RAKO 3_súčasnosť

Spoločnosť LASSELSBERGER, s.r.o. predstavuje v súčasnosti najväčšieho výrobcu keramických obkladových materiálov v Českej republike. Zachováva a rozvíja stotridsaťročnú tradíciu značky RAKO s komplexnou ponukou bytovej keramiky RAKO HOME a RAKO OBJECT pre systémové riešenia komerčných alebo vysoko namáhaných nekomerčných objektov.

Úvod > O nás > 130. výročie značky RAKO > Keramika RAKO slávi 130. narodeniny