História HOB

Závod na výrobu keramiky a šamotového tovaru v Horní Bříze založil rokycanský podnikateľ a banský odborník Johannn Fitz v roku 1882, keď v tejto lokalite začal robiť pokusné geologické vrty pri ktorých narazil na bohaté ložisko kvalitného kaolínu. Ešte na jeseň toho roku začal raziť chodby k tomuto ložisku. V ďalších rokoch sa hlbinná ťažba kaolínu striedala s jej povrchovým dobývaním.

1882

Úpravňu kaolínu nechal vybudovať pri miestnej stanici a až v rokoch 1891-1893 bolo postavené moderné zariadenie priamo pri ložisku. Okrem vlastnej ťažby kaolínu bola výroba dlaždíc, obkladačiek, kachlí a ozdobnej záhradnej keramiky spustená už v roku 1886 v novo- vybudovanej továrni. Neskôr bola postavená aj prevádzka na výrobu šamotových produktov.

1891

Po sedemnástich rokoch prevádzky továrne sa Johann Fitz dohodol so Živnostenskou bankou, že spolu vytvoria akciovú spoločnosť. Dostala názov „Západočeské továrne kaolínové a šamotové“ a jej vznik je datovaný 1. januára 1899. Vtedy sa v Horní Bříze ročne ťažilo 40 tisíc ton kaolínu a vyrábalo 22 tisíc ton keramických produktov, ktoré z veľkej časti smerovali na export. Obchodné styky Živnostenskej banky a konjunktúra tohto obdobia umožnila, že do začiatku prvej svetovej vojny bolo k podniku pripojených ďalších šesť ťažobných a keramických závodov. Výroba v Horní Bříze sa rýchlo zvyšovala a s ňou aj počet zamestnancov.

1899

Výrobky Západočeských tovární kaolínových a šamotových úspešne prenikali na zahraničné trhy. Šamot a dinas sa vyvážal do zámoria a z kameniny sa budovali kanalizačné siete mnohých európskych veľkomiest. Hornobřízske obkladačky sa napríklad už v roku 1906 dodávali na stavby alpských železničných tunelov.

1906

S rastúcim dopytom po produktoch spoločnosť kupovala a najímala ďalšie výrobné závody, ktoré ďalej modernizovala a vyvíjala v nich nové produkty. Horní Bříza tak napríklad v roku 1912 dala názov legendárnej omietkovej zmesi Brizolit.

1912

Po prvej svetovej vojne bolo v Prahe zriadené generálne riaditeľstvo. V dvadsiatych rokoch boli k spoločnosti pripojené ďalšie podniky, a to vrátane Dobřanských keramických závodov, resp. továrne v Chlumčanech. A pretože sa ovládli aj magnezitové bane na Slovensku, zmenil sa v roku 1929 názov spoločnosti na Západočeské továrne kaolínové, šamotové a slovenské závody magnezitové.

1920

V roku 1936 podnik získal väčšinu akcií rakovníckych a poštorenských závodov, a tým sa zbavil svojho najväčšieho konkurenta. Západočeský koncern sa tak stal v podstate monopolným výrobcom keramického tovaru v Československu a to až do roku 1945, kedy bol zoštátnený. Do vytvoreného národného podniku boli jednak začlenené nové továrne a niektoré závody boli vyčlenené.

1936

Po týchto zmenách bol v roku 1950 vytvorený nový národný podnik Západočeské keramické závody s prevádzkami v Horní Bříze a Třemošné. Vznikol i samostatný národný podnik Hornobřízské kaolínové závody. Toto rozdelenie sa neosvedčilo a v roku 1958 boli obidva národné podniky opäť zlúčené. K Horní Bříze boli medzitým pripojené Podbořanské závody a dva závody na výrobu kameniny a Ultramarínu v Břasích. V ďalších rokoch rozvoja podniku prechádzali všetky závody postupnými rekonštrukciami a modernizáciou. Zavádzanie mechanizácie a automatizácie nielenže odstránilo namáhavú ručnú prácu, ale umožnilo predovšetkým obrovský nárast výroby.

1950

V roku 1989 sa národný podnik Západočeské keramické závody oddelil od koncernového zoskupenia Československé keramické závody a transformoval sa na štátny podnik, ktorý tak získal väčšiu samostatnosť v rozhodovaní o vlastnom hospodárení. Po novembrových zmenách v roku 1989 vyústila pripravovaná privatizácia podniku do založenia akciovej spoločnosti Západočeské kaolínové a keramické závody, ktorá vznikla v máji 1992. V roku 1997 bol názov spoločnosti zmenený na Keramika Horní Bříza a.s. Podnik prešiel kupónovou privatizáciou a po jej ukončení sa hlavnými akcionármi stali privatizačné fondy, ktoré ho riadili až do roku 1998. Obdobie od založenia akciovej spoločnosti sa vyznačovalo rozširovaním aktivít a radom ďalších zmien. Od spoločnosti Československá keramika, a.s. bola získaná majoritná majetková účasť v mnohých obchodných zastúpeniach v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Belgicko a Taliansko) čím spoločnosť získala väčší vplyv na obchodné cesty svojich výrobkov.

1989

V roku 1994 bola v Horní Bříze založená dcérska spoločnosť HOB CerTec, s.r.o. ako spoločný podnik s nemeckým partnerom na výrobu keramických valčekov pre valčekové pece.

1994

V roku 1999 jednotlivé privatizačné fondy predali svoje akcie Keramiky Horní Bříza novému, súčasnému vlastníkovi – skupine LASSELSBERGER.

1999

Úvod > O nás > História spoločnosti > História HOB