História RAKO

Keď povodeň na Rakovnícku v roku 1882 zatopila a zničila celú sústavu nádejne sa rozvíjajúcich kamenouhoľných šácht, nikto netušil, že z katastrofy sa zrodia najslávnejšie české keramické závody a najvýznamnejší priemysel Rakovnícka. Zatiaľ čo v šachtách nebolo možné ťažbu obnoviť, zvyšné budovy, vlečku a časť na svoju dobu veľmi dobrého technického vybavenia sa majiteľ baní, uholná spoločnosť Moravia, rozhodol využiť pre keramickú výrobu.

1882

Ako východiskovú surovinu bolo možné použiť haldy lupkov (hlušina sprevádzajúca ťažbu uhlia) a miestne íly. Po predbežných skúškach boli v roku 1883 budovy šachty sv. Móric vybavené strojmi na spracovanie ílov, hydraulickými lismi, tromi okrúhlymi pecami a začala výroba žiaruvzdorných tehál a režných dlaždíc, ktorá od tej doby počas 125 rokov nebola prerušená.

1883

Začiatkom roka 1898 továreň kúpili páni Kasalovský a Sommerschuh. Hlavne Emil Sommerschuh mal pre rozvoj továrne a sortimentu veľký význam. Bol synom známeho pražského keramika a výrobcu kachľových pecí. Vďaka jeho schopnostiam, znalostiam a spoluprácou s radom maliarov, sochárov a architektov sa ponuka továrne rýchlo rozšírila o pórovinové obkladačky, nové druhy kachlí a kachľových pecí, mozaikové obklady a la perzské koberce, keramické obrazy, záhradnú a cintorínsku keramiku, špeciálne reliéfne obklady budov a fasádne obkladačky. Spolupráca so špičkovými výtvarníkmi viedla k vysokej estetickej úrovni výrobkov a okrem komerčných úspechov priniesla tiež ocenenia na medzinárodných výstavách a súťažiach.

1898

V roku 1907 bola továreň predaná kniežaťu Jánovi II. z Lichtenštajnu, ktorý už vlastnil keramický závod v Poštornej pri Břeclavi. Spoluprácou oboch továrni vznikol podnik veľkého významu. Generálnym riaditeľom sa stal Emil Sommerschuh, ktorý pokračoval v započatom vývoji. Vznikli veľké diela v budovách, ktoré slúžia dodnes, ako je napríklad pražský Obecný dom, nedávno znovuotvorený hotel Imperial v ulici Na Poříčí, plastiky na priečelí budovy východočeského múzea v Hradci Králové a ďalšie.

1907

Ján z Lichtenštajna predal svoje keramické továrne v roku 1920 akciovej spoločnosti s väčšinovou účasťou Živnobanky. V období do druhej svetovej vojny bolo zavedené množstvo mechanizačných noviniek a postavená väčšina výrobných hál terajšieho oddelenia pórovinových obkladačiek. Na prelome 20. a 30. rokov sa zvýšil záujem o fasádne obklady.

1920

V priebehu druhej svetovej vojny bola výroba značne obmedzená. Obnovená bola v roku 1945, kedy bol závod znárodnený a k novému národnému podniku Rakovnické keramické závody v Rakovníku bolo pripojených ďalších 17 závodov. Postupná konsolidácia výroby nastala až v roku 1947.

1945

Reorganizáciou v roku 1949 vznikli tri nové národné podniky, ďalšie reorganizačné zmeny pokračovali v nasledujúcich rokoch. Výroba kachlí a pecí nebola v Rakovníku obnovená, zvýšený stavebný ruch v zničenej Európe si však vyžiadal dodávky keramických dlaždíc, zvlášť pórovinových obkladačiek. Požiadavky na množstvá viedli k obmedzeniam technicky náročnejších druhov výrobkov.

1949

Na prelome 50. a 60. rokov došlo k prvým významnejším povojnovým rekonštrukčným a investičným akciám a neskôr k zmodernizovaniu všetkých výrobných úsekov.

1955

V rokoch 1961-1964 sa výrazne zrekonštruovala prevádzka obkladačiek. Pri príprave lisovacej hmoty bola prvýkrát použitá rozprachová sušiareň a Rakovnické keramické závody sa stali svetovým priekopníkom tejto technológie.

1961

Na začiatku osemdesiatych rokov bola dokončená výstavba nového závodu RAKO III v Lubné pri Rakovníku.

1980

V deväťdesiatych rokoch priniesla zmena hospodársko-politických podmienok premenu národného podniku na akciovú spoločnosť (v roku 1991), ktorá dodnes pozostáva z piatich závodov.

1991

V rokoch 1994 - 2002 sa stal majoritným vlastníkom akcií Rakovnických keramických závodov popredný nemecký výrobca stavebnej keramiky Deutsche Steinzeug Cremer and Breuer AG.

1994

V roku 2002 vystriedala majoritného vlastníka akcií rodinná firma LASSELSBERGER z Rakúska, ktorá začlenila RAKO do svojej spoločnosti LASSELSBERGER, a. s.
LASSELSBERGER s.r.o. predstavuje v súčasnosti najväčšieho výrobcu keramických obkladových materiálov v Českej republike a patrí k významným hráčom aj na európskych trhoch. Zachováva a rozvíja stodvadsaťpäť ročnú tradíciu značky RAKO s komlexnou ponukou bytovej keramiky, ktorú každoročne obohacuje o novú kolekciu. Systémové riešenia komerčných alebo vysoko namáhaných nekomerčných objektov zaisťuje svojimi výrobkami pod značkou LB OBJECT.

2002

Úvod > O nás > História spoločnosti > História RAKO