Keramický slovník

 • Balkónová tvarovka: Prvok tvaru "L" pre ukončenie dlažby balkónov, terás apod.
 • Bombato: Dekorácia páskového typu s profilom v tvare U alebo R. Používa sa pre vyriešenie napojenia vodorovných a zvislých plôch, k oddeleniu jednotlivých plôch v obklade alebo k ukončeniu obkladanej plochy formou keramickej rímsy.
 • Bordura: Listela vytvorená zdobením v tvare pásika na obkladovom prvku.
 • Dekorácia reaktívnou glazúrou: Dekorácia reaktívnymi glazúrami je špeciálna technológia výroby. Pre tieto výrobky sa používajú vysoko reaktívne  granilie (jemne mleté sklá), ktoré sú sieťotlačou aplikované na spekané keramické dlaždice a potom vypálené. Pri výpale dochádza k roztaveniu týchto sklovín a k ich reakcii  s črepom, zároveň spolu navzájom reagujú jednotlivé použité granilie.  V priebehu výpalu tak vznikajú jedinečné efekty, ktoré sú vďaka vzájomným reakciám použitých materiálov pre každý kus originálne (napr. séria Materia).
 • Fasádny obkladový prvok: Obkladové prvky slúžiace predovšetkým pre obklady fasád.
 • Inzerto (celoplošná dekorácia): Keramický prvok rovnakého formátu ako základná obkladačka zdobený vzorom v časti alebo po celom svojom povrchu. Súčasť série obkladačiek a dlaždíc, ktorá má dekoratívnu funkciu. Dekoratívny motív spravidla korešponduje s motívmi dekoratívnych pásikov (listel).
 • Kalibrovanie: Zabrúsenie hrán vypálenej hotovej dlaždice, ktoré eliminuje prirodzené kolísanie rozmerov keramiky a znižuje rozmerové tolerancie jednotlivých prvkov na minimum. Kalibrované dlaždice možno efektne a veľmi efektívne pokladať s minimálnou škárou a dosahovať tak veľmi homogénneho vyznenia podlahy. Pre dokonalé zapravenie škárovacej hmoty sa odporúča šírka tejto minimálnej škáry aspoň v rozmedzí 1,5 – 2,0 mm.
 • Keramická dlaždica: Plochý, spravidla tenkostenný keramický obkladový prvok (výrobok), odolný hlavne proti mechanickému namáhaniu a mrazu, používaný predovšetkým k obkladom podláh aj stien.
 • Keramická mozaika: Obkladové prvky malých rozmerov, ktorých dĺžka hrany spravidla neprevyšuje 100 mm, dieliky sa spájajú v mozaikovej lepenke.
 • Keramická obkladačka: Všeobecne každý prvok slúžiaci na obkladanie stien.  Najčastejšie sa pod pojmom obkladačka rozumie obkladačka pórovinová - plochý, tenkostenný a glazovaný keramický obkladový prvok (výrobok) s nasiakavosťou nad 10 %, ktorého charakter, hlavne nižšia pevnosť a minimálna mrazuvzdornosť, ho predurčuje výhradne k obkladom stien nevystavených poveternostným vplyvom.
 • Keramická tvarovka: Doplnkový keramický výrobok k základným obkladovým prvkom určený spravidla k špeciálnym účelom (sokle, schodovky atď.),
 • Listela: Zdobený obklad páskového typu pre vytváranie napr. ozdobného pruhu medzi rôznymi druhmi obkladačiek
 • Schodovka: Tvarovka určená pre obklady schodových stupňov s  protišmykovými drážkami alebo reliéfom na okraji dlažby.
 • Vysoko spekané neglazované keramické obkladové prvky, niekedy nazývané gres porcellanato: Vysoko spekané dlaždice a obklady predstavujú veľmi kompaktný rovnorodý materiál. Tieto dlaždice a obklady majú veľmi nízku nasiakavosť (menšiu než 0,1 %), takže prakticky vôbec neabsorbujú vodu ani iné látky. Sú dokonale mrazuvzdorné aj v extrémnych podmienkach častého striedania teplôt pod a nad bodom mrazu. Tento materiál má tiež veľmi dobrú odolnosť proti pôsobeniu chemikálií, takže odoláva všetkým prostriedkom používaným pri čistení a dezinfekcii a nepôsobia na neho látky znečisťujúce ovzdušie. Vzhľadom k rovnorodej štruktúre a prefarbeniu celej hmoty črepu je vzhľadovo a teda aj farebne úplne stály. Tvrdosť povrchu zodpovedá približne tvrdosti kremeňa (stupeň 7 podľa Mohsovej stupnice), dôležitejšia je však výborná odolnosť proti abrazívnemu pôsobeniu, ktorá umožňuje použitie vysoko spekaných dlaždíc na prevádzky veľmi exponovaných miest ako sú frekventované chodby, pasáže, haly, obchody. Dlaždice typu gres porcellanato sa vyznačujú vysokou pevnosťou v ohybe, preto sa vysoko spekané dlaždice používajú vo frekventovaných komerčných objektoch. Dizajn vysoko spekaných obkladových prvkov najčastejšie pripomína rôzne druhy kameňa používaného v stavebníctve (žula, diorit, porfyr, mramor), vyrábajú sa však aj jednofarebné dlaždice a obklady. Podobne ako prírodný kameň možno vysoko spekané dlaždice a obklady zušľachťovať leštením.

Úvod > Poradňa > Keramický slovník