Rekonštrukcie, opravy a modernizácie bytových domov

RAKO RADA NAD ZLATO

Pri výbere dlaždíc na podlahy je nevyhnutné dodržiavať požiadavky na protišmykovosť podláh, hlavne základnú požiadavku vyhl. 268/2009 Sb. a ČSN 74 4505 – koeficient trenia 0,3 pre byty a 0,5 pre budovy užívané verejnosťou.

Podľa vyhlášky 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požiadavkách na stavby musia mať podlahy všetkých bytových a pobytových miestností (terasy, balkóny, lodžie a pod.) protišmykovú úpravu povrchu zodpovedajúcu normovým hodnotám v častiach stavieb užívaných verejnosťou, vrátane pasáží a krytých priechodov musí protišmyková úprava povrchu podlahy spĺňať normové hodnoty.

ČSN 74 4505 táto norma predpisuje pre vodorovné podlahy bytov koeficient trenia min. 0,3. Túto hodnotu vykazujú prakticky všetky dlaždice LASSELSBERGER, s.r.o. Pre verejné priestranstvá požaduje táto norma povrchy a dlaždice s koeficientom trenia min. 0,5. Pre tieto účely je potrebné voliť dlaždice s definovanými protišmykovými vlastnosťami, ktoré sú v katalógoch označené ikonami protišmykovosti.  

Pri výbere glazovaných dlaždíc je nutné venovať pozornosť deklarovanému stupňu oteruvzdornosti PEI a vždy rešpektovať odporúčanie výrobcu uvedené v Technickom katalógu.

Návrh podlahy má byť súčasťou projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, musí stanoviť hlavne podmienky úspešnej funkcie podlahy po dobu jej predpokladanej životnosti, skladbu podlahovej konštrukcie, t.j. jednotlivé vrstvy, ich hrúbku, kvalitu poprípade aj zloženie vrstiev a pracovné postupy pre ich zhotovenie. Rozmiestnenie dilatačných a zmršťovacích škár v podlahe alebo v jej vrstvách, a ich úpravu.

RAKO DOPORUČUJE

Protišmykové dlaždice skupiny R10 až R13 sú sústredené do série TAURUS a sú určené predovšetkým pre bezpečné podlahy vo verejných objektoch, chodbách bytových domov, vstupných a pivničných priestoroch, exteriéroch atď.

Spekané keramické obkladové prvky segmentov TAURUS a KENTAUR (s katalógovými číslami T……., D…….) odolávajú veľmi dobre mrazu a sú určené hlavne pre vodorovné mrazuvzdorné  dlažby, napr. na balkónoch, terasách. Vybrané druhy majú najvyššiu odolnosť proti povrchovému opotrebovaniu oterom. Neglazované výrobky programu TAURUS s deklarovanou protišmykovosťou sú preto vhodné aj pre podlahy s hustým pohybom osôb, napr. pre spoločné priestranstvá bytových domov, vchody, schodištia, balkóny atď. Vysoko spekané glazované dlaždice KENTAUR majú univerzálne použitie ako dlažba i obklad interiérov a exteriérov na plochy vystavené poveternostným vplyvom, vysokému mechanickému namáhaniu aj znečisteniu. Z tohto dôvodu sú veľmi vhodné pre použitie v bytoch a bytových domoch aj v exteriéri na terasách a balkónoch.

TICHÁ DLAŽBA

Počujete od susedov nad vami každý krok? Či už v panelových bytoch alebo rodinných domoch, začnete sa zaujímať o termín „kroková nepriezvučnosť“. Je totiž dosť dobre možné, že na poschodí nad vami je položená keramická dlažba bez zodpovedajúcej zvukovej izolácie. Nie je však potrebné sa inak praktickej keramickej dlažby vzdávať. Na trhu existuje zvukovo izolačná vložka - SDI panel.

Model systémového riešenia odhlučnenej keramickej podlahyRiešenie odhlučnenej keramickej podlahy


Tipy:

Zvukovo izolačná vložka - SDI panel utlmí pri položení pod dlažbu hlučnosť o 16 – 18 decibelov. 
Jedná sa o materiál iba 4,8 mm tenký, ktorý sa vkladá medzi vrstvy lepidla pri inak tradičnom kladení dlaždíc. 
Ušetríte peniaze na riešenie stropných konštrukcií a vaša podlaha vyhovie platným normám. 
Susedia od Vás nebudú počuť nič - hopsanie detí, prudké pády predmetov atď.

SCHODY

Pre obklady schodov v interiéri a exteriéri odporúčame použiť schodové tvarovky. Do bytov, rodinných domov a exkluzívnych interiérov sú vhodné schodovky s rozmermi 30 x 60 cm sérií ClayGeoPietraRockSandstone Plus, UnistoneTaurus Double. Pre štandardné schodištia v bytových a rodinných domoch, verejných budovách, úradoch, školách a predajniach možno dobre využiť schodovky s rozmerom 30 x 30 cm sérií TAURUS, Andalusia, Antik, Travertin.
V exteriéri pred bytovými domami, úradmi, školami je nutné použiť schodovky Taurus Granit s rozmermi 30 x 30 cm s reliéfnym povrchom SR7 alebo SRM a dostatočnou protišmykovosťou skupiny R11/B.

Použitie schodových tvaroviekPoužitie schodových tvaroviek_detailPoužitie schodových tvaroviek

BALKÓNY

Podklad musí byť realizovaný z mrazuvzdorného vyzretého materiálu bez dodatočných deformácií, s čistým hladkým povrchom bez špiny. Podkladové plochy musia byť realizované so sklonom min. 2%. Konštrukcie zábradlia musia byť ukotvené mimo keramickú plochu.

Konštrukcia balkónuLepenie metódou Buttering-Floating

Na napenetrovaný, vyspádovaný podklad sa nanáša vo dvoch vrstvách hydroizolačná vrstva pomocou tekutej hydroizolačnej hmoty (napr. SE 6). Hydroizolačná vrstva musí byť spoľahlivo vodotesne napojená na odvodné armatúry a vyvedená do výšky min. 15 cm na priľahlé zvislé plochy a steny za pomoci pružnej tesniacej pásky. Na túto kvalitnú hydroizolačnú vrstvu možno klásť spekané keramické dlaždice typu TAURUS a KENTAUR, najlepšie séria Taurus GranitAndalusiaTravertin s balkónovými tvarovkami do pružného mrazuvzdorného tmelu C2TE S1 (napr. AD 530). Lepenie sa vykonáva kombinovaným nanesením lepiacej hmoty na podklad aj dlaždicu (Buttering-Floating) s odstránením bublín a dutín v tmeli, viď obr. 2, čo zabraňuje hromadeniu vody pod obkladom. Vhodnejšie riešenie ponúkajú rozlievkové lepidlá typu C1FE (napr. AD 540) s tekutou konzistenciou. 
Pri kladení je nutné rešpektovať a vykonať predpísané dilatačné škáry okolo stien, konštrukcií a plôch dlhších ako 3m. Behom kladenia obkladu a jeho vytvrdnutia nesmie teplota okolitého prostredia klesnúť pod +5 °C. Po vytvrdnutí tmelu sa realizuje škárovanie mrazuvzdornou pružnou škárovacou hmotou (napr. GFS - CG2WA) a vyplnenie dilatačných škár polyuretánovými hmotami (napr. SAB).

Tipy:
Používame iba spekané dlaždice glazované a neglazované, katalógové číslo Dxxxxxxx, Txxxxxxx  (KENTAUR, TAURUS).
Malé balkóny do 3 m dĺžky navrhujeme bez dilatačných škár v ploche a s balkónovými keramickými tvarovkami. 
Veľké terasy a balkóny vždy realizujeme s použitím separačných a difúznych medzivrstiev, na odkvapnice nepoužívame tenké plechy, ale pevné duralové profily, napr. riešenie uvedené v Technickom katalógu.

Využite možnosť konzultácie Vašich zámerov rekonštrukcie, opravy a modernizácie bytových domov s odbornými poradcami RAKO.

Úvod > Poradňa > Rady pre obkladanie > Rekonštrukcie, opravy a modernizácie bytových domov