Postup pri obkladaní kúpeľne

1. Príprava podkladu

Pred samotným obkladaním kúpeľne musíme odstrániť nečistoty, maltu a ostatné nerovnosti. Dôležité je vyrovnanie stien a následná penetrácia. Hĺbkový penetračný náter sa odporúča hlavne na nasiakavé podklady, teda podklady s potrebou hlbšieho spevnenia, zvlášť pred pokladaním keramických obkladov a dlažieb za použitia cementových lepiacich tmelov, izolačných náterov a stierok. Penetrácia znižuje a zjednocuje nasiakavosť podkladu a zvyšuje jeho súdržnosť. Tým zaisťuje dostatočný čas pre lepenie tmelov a ich priľnavosť k podkladovým konštrukciám.

2. rozmeranie obkladov do kúpeľne

Podľa skladby obkladov v kladačskom pláne sa zmeria výška pre založenie obkladu a označí sa ryska (približne v úrovni očí). Pomocou hadicovej vodováhy alebo laserového nivelačného prístroja sa táto výška prenesie na ostatné steny a body sa spoja do súvislej čiary, ktorá slúži ako vodítko pri obkladaní. Steny sa rozmerajú tak, aby nám na žiadnej strane nevznikali príliš malé dorezy.

zamerenie pokládky pomocou DIGI prístroja a vodováhy

3. nanesenie lepiaceho tmelu

Lepidlo nanášame zubovou stierkou, spravidla sa používa veľkosť zuba č. 6 alebo č. 8 v závislosti na veľkosti obkladu a rovine podkladu. Najprv sa nanesie hladkou stranou a potom sa natiahne zubovou stranou.

naťahovanie lepidla na stenu

4. obkladanie stien kúpeľne

Obklady kladieme od nakreslenej rysky smerom hore a následne potom dole, za stálej kontroly zvislej roviny. Poslednú radu dolepíme až po položení dlažby. Pre lepšie priľnutie a zarovnanie obkladov poklepeme každú obkladačku gumovou paličkou.

založenie obkladu steny

obkladanie steny

5. meranie podkladu

Pri kladení ako klasických, tak veľkoformátových dlaždíc je najdôležitejší úplne rovný podklad. Rovnosť môžeme zmerať klasickou vodováhou, ale väčšina stavebných firiem už ponúka aj hadicovú či laserovú vodováhu. Odchýlka prípustná pre vašu podlahu je +/- 2 mm na 2 metroch dĺžky. Pokiaľ je táto odchýlka väčšia, je potrebné vykonať vyrovnanie, a to najlepšie samonivelačnou stierkovou hmotou. Rovnako sa odporúča zaistiť zvyškovú vlhkosť podkladu, ktorá zvlášť pri podkladoch na báze sadry (anhydritu) hrá veľkú rolu (max. do 0,5%) a môže negatívne ovplyvniť výsledok práce.

zmeranie pokladania dlažby pomocou digi prístroja a vodováhy

Veľmi podstatné je pri kladení nového materiálu voľba správneho lepiaceho tmelu. Je nutné vyberať podľa druhu dlažby (spekaná, nasiakavá), prostredia (terasa, podlahové vykurovanie) a podkladu (betón, drevotrieska). Pokiaľ oznámite tieto podrobnosti v predajni keramiky, odborníci vám ponúknu lepidlá na cementovej báze – flexibilné alebo štandardné, prípadne špeciálne lepidlá určené hlavne pre lepenie keramiky na kov alebo na pružné materiály ako je drevotrieska, sololit, preglejka a iné. Flexibilné lepidlá sú nutnosťou aj na plochy s podlahovým vykurovaním alebo terasy. Venujte tiež pozornosť voľbe „ hrebeňa“, ktorým sa lepidlo nanáša. Inú výšku hrebeňa volíme napr. na mozaiku alebo obklad, inú výšku volíme pre podlahové materiály.

6. kladenie dlažby

Dlaždice sa kladú od stredu, aby sa nestalo, že na jednom kraji bude odrez menší než desať centimetrov, čo by sa pri lepení zľava doprava či naopak mohlo stať," konštatuje obkladač Radek Humra, dodáva: "Tým, že začnete plánovať aj lepiť v strede steny, možno sa podobným situáciám vyhnúť.“

založenie dlažby pomocou vodováhy, lepenie

7. riešenie obkladania atypických miest v kúpeľni

V prípade, že potrebujeme urobiť otvor, napr. na elektroinštalačnú krabičku alebo na vodoinštaláciu,
existuje niekoľko spôsobov, ako toto vykonať. Najprv zameriame a zakreslíme daný otvor. Následne použijeme vykružovaciu korunku alebo si otvor „narežeme“ uhlovou brúskou s diamantovým kotúčom a „oštípeme“ kliešťami do požadovaného tvaru. Pokiaľ nemáme uhlovú brúsku, môžeme otvor preklepať, a to pomocou malého kladivka a napr. lešenárskej rúry. Tento spôsob už ale vyžaduje určitú prax.

riešenie obloženia elektroinštalácií

obkladanie zabudovanej vane

8. škárovanie dlaždíc

Ako náhle lepidlo vytvrdne, čo býva zhruba po 24 hodinách, je potrebné ešte vyplniť medzery medzi jednotlivými obkladmi a dlaždicami škárovacou hmotou. Na začiatku je potrebné dôkladne vyškrabať z medzier zvyšok lepidla, ktoré vystúpilo okolo dlaždíc pri lepení. Zamedzíte tak nevzhľadným fľakom, ktoré vzniknú, pokiaľ sa tmavo šedé lepidlo dostane do priameho kontaktu so svetlejšou alebo farebnou škárovacou hmotou. Škárovaciu hmotu nanášame gumovou stierkou, ktorú zapravíme do škár šikmým naťahovaním. Necháme zaschnúť tak, aby sa nám škárovacia hmota v škáre nemazala, a potom odstránime jej prebytky mokrým molitanovým hladidlom. Po zaschnutí dočistíme obklad suchou handrou.

Škárovacia hmota už dávno nemusí byť len šedá, na výber máte zhruba 25 odtieňov, ktoré možno zladiť s dlaždicami. Rozhodne by ste mali v kúpeľni používať hmoty s hydrofóbnymi prísadami. Tie sú vode odpudivé, čím sa minimalizuje zanášanie škár a zvyšuje sa hygiena keramického povrchu.

škárovanie steny

škárovanie podlahy

umývanie po škárovaní

finálne umývanie

9. silikónovanie

Vo všetkých rohoch je potrebné urobiť silikónovú škáru kvôli možnému pnutiu materiálu.
Najprv vložíme do rohovej škáry separačný povrazec, potom pomocou aplikačnej pištole nanesieme silikónový tmel, ktorý postriekame rozprašovačom, do ktorého nalejeme vodu so saponátom a pomocou stierky na silikón odstránime prebytočný materiál.

Silikónovanie vnútorného rohu steny a podlahy

akrylátovanie vnútorných rohov steny a stropu

10. finálne úpravy

Jedným z posledných krokov pri stavbe či rekonštrukcii kúpeľne je osadenie zriaďovacích predmetov. Inými slovami navŕtanie dier pre ich uchytenie. To môže byť problematické, pokiaľ sme na obloženie stien použili dlaždice zo spekaného črepu. Tu je potrebné použiť špeciálne, väčšinou vodou chladené vrtáky. Pri obkladoch s pórovitým črepom je toto jednoduchšie. Označíme si miesto, kde budeme vŕtať, to si naťukneme nejakým jamkovačom (pre lepšie udržanie polohy vrtáku) a za pomoci diamantového vrtáku urobíme dieru (bez príklepu).

navŕtanie otvorov pre zariaďovacie predmety

navŕtanie otvorov pre zariaďovacie predmety

Úvod > Poradňa > Rady pre obkladanie > Postup pri obkladaní kúpeľne