Pracovné postupy - videá


Kladenie veľkoformátových obkladov

Realizovanie fazety na rektifikovanej gresovej dlaždici


Rezanie jolly hrany s prenosnou rezačkou na rektifikovanej gresovej dlaždici


Vŕtanie do rektifikovanej glazovanej gresovej dlaždice s použitím stojanovej vŕtačky


Vykružovanie do hladkej glazovanej gresovej dlaždice s použitím uhlovej brúsky


Vykružovanie do glazovanej gresovej dlaždice s použitím ručnej vŕtačky


Impregnácia


Postavebné upratovanie

Úvod > Poradňa > Rady pre obkladanie > Pracovné postupy- videá