Odtiene a rozmery

Všetky keramické obkladové prvky sú vyrábané v dávkach - šaržiach, ktoré sa navzájom môžu líšiť farebným odtieňom a rozmerom. Jednotlivé šarže sú označené v sprievodnej dokumentácii, na obaloch, paletách a v dodacích listoch prostredníctvom:

  • farebný odtieň šarže – dve písmená alebo číslice
  • deklarovaný rozmer - posledná číslica rozmeru v mm

Obkladové prvky jednotlivých šarží s rozdielne označeným farebným odtieňom šarže alebo odlišným deklarovaným rozmerom nesmú byť použité v jednej ploche. Pred zahájením práce je potrebné overiť údaje o dodanej šarži na obaloch. Kombinácie obkladových prvkov s rôznym katalógovým číslom v jednej ploche je potrebné dopredu prediskutovať a písomne objednať u dodávateľa alebo predajcu.

Úvod > Poradňa > Vlastnosti keramických prvkov > Odtiene a rozmery