Balkóny

Objekty balkónov patria medzi veľmi náročné oblasti montáže keramickej dlažby.  A to z dôvodu, že keramický obklad je priamo vystavený premenlivým vplyvom počasia, ktorým musí odolať.  Jedná sa o výrazné tepelné a vlhkostné záťaže, ktoré vyžadujú vždy odborné posúdenie a profesionálnu projektovú dokumentáciu. V systémovom riešení balkónov sa zaoberáme vonkajšou podlahovou konštrukciou do veľkosti cca 4 m², takže nie je nutná jej plošná dilatácia! Obvodová dilatácia je nutná vždy (styk steny s podlahou)! Odvod vody je riešený iba prelivom aspoň na jednej strane bez nutnosti použitia odkvapovej zvody. Stĺpiky zábradlia odporúčame kotviť vždy mimo keramický obklad.

 Typová skladba

  • Penetrácia PE 202
  • Dilatačná samolepiaca páska DSAT
  • Balkónový poter OV 40, OV 30, OV 30 SPEED
  • Hydroizolačná stierka SE 6 vo dvoch vrstvách v celkovej hrúbke min. 2 mm
  • Tesniaca páska SE 5 šířky min. 100 mm
  • Lepidlo AD 530 nebo AD 540
  • Keramická dlažba vrátane balkónovej tvarovky
  • Flexibilná škárovacia hmota GFS
  • Polyuretánový tmel SAB + dilatačný povrazec PES


Balkóny_typová skladba_RAKO SYSTEM

Balkón_typová skladba detail_RAKO SYSTEMBalkón_typová skladba detail_RAKO SYSTEM

Pracovný postup – detailný popis

Prípadná oprava nosnej konzoly: V prípade rekonštrukcie balkónu je často potrebné po odstránení starého spádového betónu vykonať opravu nosnej konzoly.  To znamená dokonalé odstránenie degradovaného betónu a dôkladné očistenie oceľovej výstuže. Očistená oceľ sa ošetrí dvojitým antikoróznym náterom MO AC. Po jeho vyzretí sa celá plocha betónu napenetruje náterom PE 202 v príslušnom riedení (cca 1:3-5) a reprofiluje samo kontaktnou opravnou hmotou MO 50. Jemné vyhladenie balkónových čiel a podhľadu sa vykoná stierkou LE 10. Do tohto tmelu usadíme na spodnú hranu balkónového čela špeciálnu mikroodkvapnicu. Informácie u odborných predajcov RAKO SYSTEM.

Penetrácia podkladu: Betónovú nosnú konštrukciu opatríme penetračným náterom PE 202 v príslušnom riedení (cca 1:3). Spotreba cca 0,15 l/m2 aplikovanej tekutiny.

Výroba spádového klinu: Spád podlahovej konštrukcie musí činiť min. 2 %. Ten vytvoríme poterovou hmotou OV 40. Od steny oddelíme dilatačnou samolepiacou páskou DSAT. Druhá alternatíva je vykonanie spádového klinu pomocou poteru OV 30 (OV 30 SPEED) s prídavkom zušľachťujúcej emulzie EM 10. Kontaktnú vrstvu vytvoríme vmiešaním 1 l EM 10 a 1 l vody do 8 kg OV 30 (OV 30 SPEED) a do zavlhnutej kontaktnej vrstvy, zmesou EM 10 a OV 30 (OV 30 SPEED) v pomere 0,5-1,25l/ vrece, vytvoríme spádový klin. Tento variant je odporučený pre hrubšie vrstvy. Info u odborných predajcov RAKO SYSTEM.

Izolovanie:Na vyspádovanú plochu balkónu vrátane čiel vykonávame stierkovú izoláciu SE 6 vo dvoch vrstvách v celkovej hrúbke min. 2 mm so spotrebou cca 3 kg/m2. Ta vytvára trvale pružnú izolačnú vrstvu ukončenú na hrane mikroodkvapnicou. Interval medzi jednotlivými vrstvami cca 4 hod. Pre preklenutie prechodov vkladáme do izolačnej vrstvy bandáž SE 5. Tá musí byť celoplošne vlepená do SE 6. Spotreba pre plný kontakt cca 0,30 kg/bm. Konštrukčné riešenie týchto detailov vychádza z vykonávacieho projektu alebo po konzultáciách s našimi technickými poradcami.

Montáž keramickej dlažby: Kladenie dlažby prebieha priamo na vyzretú izolačnú stierku, t.j. cca po 1– 3 dňoch. Na objekty balkónov je optimálne použitie spekanej dlažby (Taurus, Kentaur), ktorá je vybavená prelivovou balkónovou tvarovkou, ktorá má pri teplotných zmenách rovnakú rozťažnosť ako dlažba. Montáž dlažby vrátane tvaroviek vykonáme cementovým lepidlom AD 530 triedy C2TE S1. Je tiež možné použiť lepidlo AD 540 triedy C2FE. Jedná sa o flexibilné rozlivové lepidlo, ktoré minimalizuje riziko vzniku dutín pod keramickým plášťom. Spotreba cca 5 – 8 kg/m2.

Plošné škárovanie dlažby: Škárovanie dlažby vrátane tvaroviek vykonávame celoplošne super flexibilnou, rýchlo schnúcou, vode odpudivou, vodotesnou hmotou GFS triedy CG2 WA S1. Balkónové tvarovky vyložené cca 3–5 cm cez hranu pred škárovaním podlepíme krycou páskou. Šírku škáry volíme min. 4 mm. Spotreba cca 0,4–0,8 kg/m2.

Dotesnenie prechodových škár: Pre umožnenie pohybu v prechodovej škáre soklu je nutné použitie trvale pružného tmelu SAB. Pri aplikácii hmoty SAB je vhodná tiež aplikácia podkladového separačného povrazca PES. Zabráni nežiaducemu priľnutiu ku dnu škáry a vymedzí presný tvar tmelu. Výdatnosť kartuše 310 ml je cca 6–12 bm podľa veľkosti škáry.

Upratovanie: Pre odstránenie cementových zvyškov použite čistiaci prostriedok CL 802.

Systém bol testovaný špeciálnou metodikou so simulovanou klimatickou záťažou odpovedajúcou časovému úseku 10 rokov. Testované certifikačným orgánom na výrobky TZÚS Praha, s.p., pobočka České Budějovice, č. certifikátu 020-033170.

Certifikát systémového řešení (pdf, 338 kB)

Úvod > Systémové riešenie > Balkóny