Bazény

¨

Bazény patria medzi veľmi náročné oblasti izolovania a montáže keramických obkladov z dôvodu vystavenia stálemu a tlakovému zaťaženiu vodou a tiež periodickej sanitácii. Riešenie vyžaduje vždy odborné posúdenie a profesionálnu projektovú dokumentáciu. V bazénoch kladieme vysoké nároky na podkladové konštrukcie, kde jednoznačne odporúčame  prevedenie z vodostavebného betónu.

Typová skladba

  • Penetrácia PE 201, PE 202
  • Hydroizolačná stierka  SE 6 v celkovej hrúbke min. 3 mm
  • Tesniaca páska SE 5 šírky min. 100 mm
  • Lepidlo AD 530 alebo AD 550
  • Bazénový obklad (séria COLOR TWO alebo POOL)
  • Epoxidová škárovacia hmota GE EASY
  • Silikónový tmel SI + dilatačný povrazec PES

Bazény_typová skladba_RAKO SYSTEM

Pracovný postup - detailný popis

Príprava: Podklad musí spĺňať vlastnosti predpísané projektovou dokumentáciou a príslušnými normami. Musí byť vyzretý so zostatkovou vlhkosťou do 4 %. Pevnosť v odtrhu musí vykazovať hodnotu aspoň 1,5 MPa. Odchýlka rovinnosti podkladu nesmie presiahnuť 2 mm na 2 m late. V prípade nedostatkov je potrebné povrch vyrovnať vyrovnávacou stierkou LE 21 s prídavkom zušľachťujúcej emulzie EM 10 pre vrstvy 1–15 mm alebo opravnou hmotou MO 50 pre hrúbku 2–35 mm. Pre rýchlu lokálnu opravu je možné použiť MO 35 Quick. Povrch opravovaného betónu je nutné vždy najprv penetrovať PE 201, príp. PE 202.

Izolovanie - dokonalé utesnenie bazénovej vane vrátane nadväzujúcich objektov žľabov a ochodzou: Izolovanie vykonávame stierkovou izoláciou SE 6 v troch vrstvách v celkovej hrúbke 3 mm so spotrebou cca 4,5 kg/m2. Tá vytvára trvale pružnú izolačnú vrstvu odolnú voči tlakovému namáhaniu vody. Interval medzi jednotlivými vrstvami 4–6 hod. Pre preklenutie prechodov, dilatácií a spevnenie vnútorných rohov vkladáme do izolačnej vrstvy bandáž SE 5. Tá musí byť celoplošne vlepená do SE 6. Spotreba pre plný kontakt je cca 0,3 kg/bm. Detaily zatesnenia prestupov riešime pružným polyuretánovým tmelom SAB bez prednáteru. Konštrukčné riešenie detailov vychádza z vykonávacieho projektu alebo z konzultácií s našimi technickými poradcami.

Revízia tesnosti pred ďalším postupom prác z dôvodu možnej opravy netesností – zátopová skúška: Celý izolačný systém je pripravený k zátopovej skúške až po úplnom vyzretí, t.j. po 7 dňoch. V prípade použitia expresného izolačného materiálu SE mach3 sa úplné vyschnutie izolačného systému skráti iba na 3 dni!!!

Montáž keramického obkladu na izolačnú stierku: Lepenie bazénových obkladov môžeme vykonávať rôznymi druhmi lepiacich tmelov. Vždy je potrebné dbať na max. svedomitosť, lebo opravy pri bezprostrednej montáži na izolačnú vrstvu sú značne rizikové. Vždy používame metódu obojstranného nanášania lepidla (buttering-floating) pre zabezpečenie bezdutinového kontaktu obkladu s podkladom a dodržujeme dilatačné pole. Pre štandardné formáty bazénového programu používame cementové lepidlo AD 530 triedy C2TE S1. Pre zmenšené formáty a mozaiky potom biele lepidlo AD 550 triedy C2TE S1. Nekeramické materiály odporúčame lepiť priamo epoxidovou hmotou GE. Spotreba tmelov sa pohybuje od 2,5 do 5 kg/m2.

Škárovanie keramického plášťa chemicky odolnou hmotou voči dezinfekčným látkam používaných pri prevádzke bazéna: Na škárovanie používame chemicky odolnú epoxidovú škárovaciu hmotu GE EASY triedy RG dodávanú v siedmych farebných odtieňoch. Tento materiál s vylepšenou receptúrou má výrazne zlepšenú zmývateľnosť po škárovaní! Lepidlo musí byť vyzreté a škára musí byť čistá a suchá. Spotreba tejto hmoty sa pohybuje cca 1–1, 8 kg/m2 podľa veľkosti formátu obkladových prvkov.

Dotesnenie škár prestupov a prechodov trvale pružným tmelom: Pre umožnenie pohybu v dilatačnej škáre je nutné použiť sanitárny silikón SI vrátane adhézneho prednáteru Primer NP na nenasiakavé podklady. Výdatnosť kartuše 310 ml je cca 5–12 bm podľa veľkosti škáry. Spotreba prednáteru podľa nasiakavosti a tvaru škáry 8-20 ml/bm. Farebná škála pokrýva všetky farby hmoty GE EASY. Pri aplikácii silikónu SI je nutné použitie podkladového povrazca PES. Zabráni nežiaducemu priľnutiu ku dnu škáry a vymedzí presný tvar silikónu.

Upratovanie a údržba: Pre bežnú údržbu použite čistiaci prostriedok CL 803 v kombinácii s CL 802 (vodný kameň) a CL 810 (mastnoty). Pri týchto priestoroch je nutné mať vypracovaný upratovací plán. Zlé upratovanie podporuje usadzovanie nečistôt a spôsobuje zhoršenie protišmykových vlastností.

Úvod > Systémové riešenie > Bazény