Keramický obklad na existujúci obklad

Pri rekonštrukciách riešime pokladanie keramiky na existujúci starý obklad. Väčšinou je u keramického obkladu potreba zaistiť jeho riadnu prídržnosť k podkladu a vyrovnať prípadné nerovnosti. Preto je nutné vykonať kontaktný mostík, ktorý zaistí priľnavosť nového obkladu a spolupôsobenie s podkladom. Nasledujúca skladba zaistí dlhú životnosť nového obkladu aj jeho estetickú funkciu.

Typová skladba

  • Kontaktný mostík CP 203 alebo PE 204
  • Pri podlahách v prípade nutnosti vyrovnania samonivelačná stierka LE 30 alebo LE 20
  • Lepidlo AD 520AD 530AD 550
  • Keramická dlažba alebo obklad
  • Flexibilná škárovacia hmota GF DRY alebo GF BIO
  • Silikónový tmel SI + dilatačný povrazec PES

Keramický obklad na existujúci obklad_typová skladba_RAKO SYSTEM

Pracovný postup - detailný popis

Príprava: Pred kladením musí podklad vykazovať dostatočnú pevnosť a súdržnosť. Tzn. pokiaľ existujúci obklad vykazuje viditeľné poruchy (nedrží na stene, je dutý na poklep, existujúca škára je vymrvená apod.) je nutné nesúdržný a poškodený povrch odstrániť. Na súčasné obklady a dlažby zbavené nečistôt a mastnôt (CL 810) aplikujeme kontaktný mostík pomocou náteru CP 203  alebo PE 204 (steny aj podlahy). Odchýlka rovinnosti podkladu nesmie presiahnuť 2 mm na 2 m late. Túto rovinnosť zaistíme na stenách vyrovnávacou stierkou LE 21 a na podlahách použitím samonivelačnej vyrovnávacej hmoty LE 20 alebo LE 30. Poruchy v obklade stien možno lokálne opraviť vrstvou použitého lepidla. 

Izolovanie – utesnenie všetkých priestorov zaťažovaných vodou: viď systémové riešenie kúpeľne.

Montáž keramických obkladov a dlažieb: Pre montáž obkladov a dlažieb je nutné použiť modifikované flexibilné lepiace tmely AD 520, AD 530, AD 550. Spotreba lepidiel sa pohybuje od 3 do 4,5 kg/m2.

Škárovanie keramického plášťa: Pri škárovaní používame flexibilnú hmotu GF DRY, poprípade GF BIO, obe kategórie CG2 WA. Pri použití týchto škárovacích hmôt je vďaka špeciálnym prísadám zvýšená vode odpudivosť, GF BIO navyše poskytuje ochranu proti tvorbe plesní a výkvetov. Týmto je výrazne zvýšená hygiena celého povrchu! Spotreba cca 0,3 – 0,8 kg/ m2 podľa formátu obkladových prvkov. Väčšie priestory (chodby, haly…) po vytvrdnutí lepidla celoplošne škárujeme cementovou hmotou GFS triedy CG2 WA S1 dodávanú vo farebnom spektre 3 farieb. Spotreba cca 0,4–0,8 kg/m2.

Tesnenie pružných škár a prestupov trvale pružným tmelom: Pre umožnenie dilatačného pohybu v škáre je nutné použitie trvalo pružného tmelu SI. Farebná škála pokrýva všetky farby hmoty rady GF. Pri aplikácii hmoty SI je vhodné použitie podkladového povrazca PES. Zabráni nežiaducemu priľnutiu ku dnu škáry a vymedzí presný tvar silikónovej výplne. Výdatnosť kartuše 310 ml je cca 6–12 bm podľa veľkosti škáry.

Upratovanie: Pre odstránenie cementových zvyškov použite čistiaci prostriedok CL 802. Po dôkladnom vyčistení povrchu odporúčame vykonať celoplošnú impregnáciu povrchu prípravkom CL 809.

Údržba: Pre bežnú údržbu použite čistiaci prostriedok CL 803 v kombinácii s CL 802 (vodný kameň) a CL 810 (mastnoty).

Úvod > Systémové riešenie > Keramický obklad na existujúci obklad