Keramický obklad na kov

 

V dnešnej dobe sa kladie dôraz na zjednotenie povrchov, obkladaných keramickými materiálmi, a z tohto dôvodu vznikla požiadavka na lepenie obkladov a dlažieb aj na neštandardné podklady (ako napr. oceľové schodiská, kabíny výťahov a pod.) Kov je ako podklad pre keramiku veľmi komplikovaný materiál, vďaka rozdielnej rozťažnosti oproti keramike.  Z tohto dôvodu sme vyvinuli nasledujúce riešenie:

Typová skladba

  • Kontaktný mostík SE 4 + zásyp kremičitým pieskom alebo CP 203
  • Lepidlo epoxidové AD 321 alebo hyperflexibilné AD 600
  • Keramická dlažba alebo obklad
  • Škárovacia hmota epoxidová GE EASY alebo GFS
  • Silikónový tmel SI + dilatačný povrazec PES

Keramický obklad na kov_typová skladba_RAKO SYSTEM

Pracovný postup - detailný popis

Príprava: Kovový podklad musí byť pevný a dokonale vystužený, aby nedochádzalo k jeho deformácii a prehybu. Povrch kovových podkladov je potrebné vyčistiť od mastnôt, zbaviť prípadnej hrdze a opatriť antikoróznym náterom. Potom je aplikovaný epoxidový náter so zásypom kremičitého piesku. V určitých prípadoch možno použiť kontaktný mostík na báze syntetickej disperzie a minerálneho plniva CP 203. Po celkovom vytvrdnutí materiálu sa môže pokračovať s lepením ďalšej vrstvy.

Montáž keramickej dlažby: Pre montáž keramickej dlažby použijeme dvojzložkové epoxidové lepidlo AD 321, poprípade na menej zaťažované plochy použijeme hyperflexibilné cementové lepidlo AD 600 triedy C2FT S2. V prípade požiadavky na odhlučnenie, použijeme zvukovo izolačný panel SDI.

Škárovanie plochy dlažby: Po vytvrdnutí lepidla celoplošne škárujeme epoxidovou škárovacou hmotu GE EASY triedy RG, alebo cementovou hmotou GFS triedy CG2 WA S1. Spotreba cca 0,4–0,8 kg/m2.

Tesnenie pružných škár a prestupov trvale pružným tmelom: Pre umožnenie dilatačného pohybu v škáre je nutné použitie trvale pružného tmelu SI. Pri aplikácii hmoty SI je vhodné použitie podkladového povrazca PES. Zamedzí nežiaducemu priľnutiu ku dnu škáry a vymedzí presný tvar silikónovej výplne. Pre zvýšenie priľnavosti k podkladu odporúčame použiť Primer NP. Výdatnosť kartuše 310 ml je cca 6–12 bm podľa veľkosti škáry.

Upratovanie: Pre odstránenie cementových zvyškov použite čistiaci prostriedok CL 802. Po dôkladnom vyčistení povrchu odporúčame vykonať celoplošnú impregnáciu povrchu prípravkom CL 809.

Údržba: Pre bežnú údržbu použite čistiaci prostriedok CL 803 v kombinácii s CL 802 (vodný kameň) a CL 810 (mastnoty).

 

Úvod > Systémové riešenie > Keramický obklad na kov